Efterløn eller pengene nu

Skal du blive i efterlønsordningen eller få dine penge udbetalt?

Er du tilmeldt efterlønsordningen, som fuldtidsmedlem, skal du i 2012 tage stilling til, om du fortsat skal blive i ordningen eller hæve dine penge.

FOA Roskilde afholder derfor møder om efterlønsreformen for medlemmerne i de tre kommuner Greve, Lejre og Roskilde i løbet af foråret. Der afholdes møde i hver af de tre kommuner.

FOA Roskilde vil annoncere datoerne i den lokale dagspresse, ligesom datoerne løbende vil fremgå af afdelingens hjemmeside.

Møderne afholdes i samarbejde med FOA’s A-kasse og Arbejdernes Landsbank.

 

Afdelingsformand
Bo Viktor Jensen