Afdelingsgeneralforsamling Dagsorden

Afdelingsgeneralforsamlingen afholdes 26. april 2012 kl. 19. Der kan spises med for 20 kr fra kl. 18, man skal dog tilmelde sig denne i afdelingen senest 19. april.

Der er stillet endnu en kandidat op til afdelingsnæstformandsposten, derfor er her en rettet dagsorden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af forretningorden.
3. Beretning for perioden 2010-2012.
4. Regnskab for perioden 2010-2011.
5. Budget 2012-2013.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af afdelingsnæstformand for 4 år.
    Asger Poulsen modtager genvalg.
    Tina Pedersen opstiller.
8. Valg af fanebærer for 4 år.
    Finn Joel modtager genvalg.
9. Valg af bilagskontrollant.
    A) Valg af bilagskontrollant for 4 år.
        Kirsten Bøgsted, modtager ikke genvalg.
    B) Valg af bilagskontrollantsuppleant for 4 år.
        Henrik Hedegaard modtager genvalg.
10. Eventuelt.

Beretning, regnskab og forslag til afdelingsgeneralforsamlingen kan hentes på afdelingskontoret fra torsdag den 12. april 2012.