Demo greve
FOA medlemmer med banner foran Greve Rådhus

(20/12) Demonstration foran Greve rådhus d. 18/12

Flot fremmøde foran Greve Rådhus tirsdag den 18. december 2012

Ca. 60 FOA medlemmer demonstrerede mod Greve kommunes planer udbud af ældreplejen til private firmaer, og i byrådssalen stillede de skarpe spørgsmål til politikerne.

Greve kommunes plan er, at udlicitere den nordlige del af hjemmeplejeområdet til 2 private leverandører, uden at borgerne kan få mulighed for at vælge kommunen som leverandør af pleje- og omsorgsydelser, som 280 borgere i det nordlige område i dag har gjort.

FOA udtaler:
Vi har intet imod konkurrence, for det har vi faktisk vænnet os til. Men med dette forslag har byens ældre borgere ikke mulighed for at vælge hvem de vil have ind i deres hjem.
I øjeblikket er man i gang med at lave en tilfredshedsundersøgelse, som skal vise borgernes tilfredshed med udførslen af pleje- og omsorgsopgaver, både hos de private- og de kommunale leverandør.
Men Greve kommune vil åbenbart ikke vente på resultatet af undersøgelsen før der træffes beslutning, så det virker nærmest som en politisk panikbeslutning, som man ikke rigtig kender konsekvensen af.
Kommunal Forskning, også kaldet AKF, har i 2011 lavet en rapport som viser, at der ikke er nogen form for dokumentation der taler for, at der kan spares noget på at sende ældreplejen i udbud. Det eneste man kan forvente er, at en masse medarbejdere der har været ansat i mange år, bliver utrygge og kan gå en uvis fremtid i møde.

Vi håber, at politikerne i Greve husker at ønske deres gode medarbejdere en glædelig jul.