Opstillede kandidater og brevstemme

Der er valg til posten som afdelingens faglige sekretær i forbindelse med generalforsamlingen den 14. maj - nu er kandidaterne fundet

Faglig sekretær Karen Ø. Sørensen har valgt at gå på efterløn til oktober og for at sikre en god overgang og start for den nyvalgte, har afdelingsbestyrelsen besluttet at gennemføre valget til ny afdelings faglig sekretær på generalforsamlingen den 14. maj.

Den nyvalgte tiltræder posten, når Karen afgår til oktober.

Afdelingens faglige sekretær indgår i afdelingens politiske ledelse og det er planen, at den nyvalgte skal have arbejdsmiljø som hovedområde.
Dette er dog kun en del af de ansvarsområder, der også skal varetages. Afdelingens faglig sekretær er desuden en del af afdelingsbestyrelsen, og varetager også forskellige eksterne bestyrelsesposter.

De opstillede kandidater
Fristen for at opstille til posten udløb den 30. april 2019 kl. 12.00

Ved fristens udløb var følgende opstillet til posten (i alfabetisk rækkefølge):

 • Marianne Dalby Møller, FTR og pædagogisk assistent
 • Mariejo Christensen, TR og social- og sundhedsassistent
 • Sabine Billekop, faglig sekretær i Social- og sundhedssektoren

Nedenfor kan du se en kort præsentation af kandidaterne.

Valgmøder
Der afholdes også 3 valgmøder, hvor du kan møde kandidaterne og stille uddybende spørgsmål - se mere om tid, sted og tilmelding her

Generalforsamlingen afholdes som nævnt den 14. maj - læs mere og tilmeld dig her

 

Brevstemmer
Afdelingens love giver mulighed for at brevstemme, hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen pga. arbejde eller ferie.

Du skal kontakte FOA Randers på tlf. 4697 1900 eller på mail randers@foa.dk for at høre mere om proceduren og for at få tilsendt afstemningsmateriale - kun stemmesedler, der er udleveret fra afdelingen vil kunne indgå i afstemningen.

Stemmesedlen og dokumentation fra arbejdsgiveren skal være afdelingen i hænde senest den 13. maj (dagen før generalforsamlingen) så, hvis du ønsker at brevstemme skal du skynde dig at kontakte afdelingen.

 

Præsentation af kandidaterne

Marianne Dalby Møller  

Marianne Dalby Møller
FTR og pædagogisk assistent

I mit job som fællestillidsrepræsentant har min tilgang til medlemmer, TR, AMR og ledelsen altid været, at man skal mødes med ordentlighed, stor faglighed og professionel hjælp.

Jeg vil derfor stå i spidsen for, at FOA Randers' medlemmer skal opleve, at vi gør en særlig indsat for arbejdsmiljøet og vilkårene ude på arbejdspladserne i de 4 kommuner, og at vi arbejder på, at man får et arbejdsliv, man kan holde til at være i og trives med.

FOA Randers skal være en afdeling, der er klar til fremtiden, og som faglig sekretær i afdelingen er min ambitioner for fremtiden at vi går forrest og viser de 4 kommuner Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers, at ordentligt arbejdsmiljø, trivsel og dygtig ledelse blandt medarbejderne er fremtiden. Særligt hvis vores medlemmer skal klare et langt arbejdsliv, hvor der konstant er pres på og færre og færre medarbejder. Jeg vil arbejde for, at vi bliver gode medspillere i samarbejdet med medlemmerne i FOA Randers, så de føler sig hørt, anerkendt og respekteret for deres store faglighed.

Jeg har i 2017/2018 været ansat i et vikariat i Pædagogisk sektor i FOA Randers som faglig sagsbehandler, og har derfor stort kendskab til dagligdagen i afdelingen og de problemstillinger, der kan være omkring arbejdsmiljø og vilkår.

Samtidig er jeg i gang med en akademiuddannelse inden for ledelse og har 25 år erfaring som pædagogisk assistent i Børnehuset Regnbuen.

I mit politiske virke er jeg gennem min nuværende ansættelse valgt til næstformand i hovedudvalget i Randers Kommune og sikrer via den post, at 9000 medarbejder har indflydelse på beslutningerne, der bliver truffet i kommunen.

Desuden har jeg de sidste 10 år været valgt ind i afdelingsbestyrelsen i FOA Randers, samt sektorbestyrelsen i Pædagogisk sektor.

Jeg har derfor god erfaring med organisatorisk arbejde og samtidig er samarbejdet med de respektive parter både i kommunerne og andre faglige organisationer en af min styrker, som også vil kunne anvendes i den daglig ledelse i FOA Randers.

FOA Randers har en speciel plads i mit hjerte og jeg tror på, at sammen kan vi gøre en forskel for en bedre fremtid.

 

Mariejo Christensen
 

Mariejo Christensen
TR og social- og sundhedsassistent 

 

For 4 år siden blev jeg valgt som TR, hvilket har forstærket min interesse for, at vi som medarbejdere skal have et godt arbejdsmiljø, og vores arbejde skal gøre os glade og stolte over vores fag.

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv, for det kræver en del af os alle - kolleger, ledelse, kommuner/regioner og FOA. Men også af vores lokalpolitikere, og der vil jeg gøre min indflydelse gældende.

Derfor stiller jeg op som Faglig sekretær i FOA Randers.

Jeg tænker, at der opleves udfordringer med arbejdsmiljøet både i stat, region og i kommunerne. Der kan være områder, hvor der kræves ekstra fokus i perioder.

Her vil jeg være tovholder på, at de udfordringer I må stå overfor, bliver løst i samarbejde med afdelingens sektorformænd og Forbundet, så der hurtigst muligt kan komme handling bag ord.

Sammen med sektorformændene vil jeg gerne opfordre til et godt samarbejde. Vi skal nå ud i de forskellige netværk med jævne mellemrum, og få klarlagt hvor det er, at TR og AMR står i udfordringer, og derved hjælpe dem med at få lavet en konkret plan for hvordan udfordringer og dilemmaer skal håndteres.

Der skal være ordentlighed og gennemsigtighed fra FOA Randers og ud til jer.

Kommunerne og regionerne bruger rigtig mange penge på at behandle blandt andet stress og sygefravær på arbejdspladserne. Jeg vil arbejde henimod, at der bliver brugt flere penge og ressourcer på at forebygge end at behandle.

Jeg vil tage fat i det fagpolitiske arbejde i et samarbejde med FOA ledelse, afdelingsbestyrelsen og i et godt samarbejde med sektorerne uanset om det gælder pædagogmedhjælpere, husassistenter, pedeller eller på social- og sundhedsområdet.

Din AMR er en vigtig brik på din arbejdsplads. Derfor vil jeg kæmpe for, at AMR skal have samme vilkår som TR. Det gælder både i løn og uddannelse. 

 

 

 

 

 

Sabine Billekop
Faglig sekretær Social- og sund-hedssektoren

Arbejdsglæde og faglig stolthed

Mit professionelle hjerte har altid banket for vores fag. Jeg er stolt af alle FOAs faggrupper, og har altid kæmpet for vores anerkendelse og for at få vores særlige kompetencer frem i lyset.

I mit arbejdsliv har jeg altid brændt for det tværfaglige samarbejde, og mener, at det giver den bedste faglige kvalitet, både for fagene, os selv, men også for den service, vi yder.

Jeg har i kraft af min post som faglig sekretær og elevansvarlig i Social og sundhedssektoren i FOA Randers fundet det yderst meningsfuldt og givende at have daglig kontakt med medlemmerne. Det har givet mig en indsigt i de udfordringer medlemmerne står i på arbejdspladserne. At blive medinddraget i medlemmernes overvejelser og løsninger i diverse problemstillinger i vores fag og på arbejdspladserne, har været en stor ære for mig.

I min daglige praksis samarbejder jeg på tværs af sektorerne og i afdelingen. Jeg mener, at alle uanset faggruppe og sektor er lige vigtige. Jeg tror på, at det er sammen vi gør forskellen.

I mit politiske arbejde har jeg erfaring fra bestyrelses- og udvalgsposter. Jeg tror på, at når vi viser oprigtig interesse i samarbejde og relationer, så er der også rigtig mange ting der lykkedes for os.

Mit ønske er at bruge min erfaring til at skabe et arbejdsliv, som vi alle kan holde til og som vi kan være stolte af. Jeg ønsker at sætte et aftryk i vores fælles fremtidige faglighed på tværs af faggrupper. Et aftryk hvor ansvar, samarbejde og relationer, tager udgangspunkt i humanistiske værdier og faglig stolthed.

 • 1994: Uddannet social og sundhedsassistent fra Social- og sundhedsskolen i København
 • 1996: Uddannet praktikvejleder
 • 1996: Valgt til tillidsrepræsentant
 • 1998: Valgt som suppleant for fællestillidsrepræsentant
 • Bred erfaring fra hjemmeplejen, plejehjem og sygehus
 • 2006: Randers Fødegang, social og sundhedsassistent samt tillidsrepræsentant /fællestillidsrepræsentant
 • 2013: Akademiuddannelsen i sundhedspraksis for social og sundhedsassistenter
 • 2016: Medlem af sektorbestyrelsen i Social og sundhedssektoren i FOA Randers
 • 2016: Valgt som faglig sekretær og elevansvarlig i FOA Randers