Fokus på alenearbejde

FOA Randers har hele uge 46 fokus på alenearbejde. I forbindelse med en landsdækkende kampagne om løntjek – medlemsorganisering og alenearbejde, har vi I FOA valgt at sætte fokus på alenearbejde.

Vi vil gerne høre dine erfaringer med alenearbejde ved et debatmøde:

 

Onsdag den 11. november 2015 i FOA Randers kl. 17.00 – 19.00 - Se mere om arrangementet

 

Hvad er alenearbejde?

”Med alenearbejde forstås dels arbejde, hvor ansatte fysisk er helt alene samt arbejde, hvor ansatte er isoleret fra kolleger og/eller leder. Ved isoleret arbejde kan den ansatte have kontakt med andre mennesker (f.eks. borgere) – men mangler samtale og støtte fra (fag) kolleger og ledelse.

Alenearbejde er en risikofaktor i det psykiske arbejdsmiljø. Belastningen ved at arbejde alene forstærkes ofte, når alene arbejde foregår i kombination med andre risikofaktorer, som f.eks risiko for vold, høje krav i arbejdet, manglende støtte, manglende anerkendelse og feedback samt arbejde i skiftende arbejdstider og om natten.

Alenearbejde udgør både en risiko for ansattes sikkerhed (f.eks. ved udsættelse for vold, når ansatte er alene) samt ansattes sundhed (f.eks. når ansatte arbejder isoleret og mangler støtte, feedback og anerkendelse fra kolleger og ledelse)”.

 

Alenearbejde forekommer mange steder inden for FOA s faggrupper
Pædagogmedhjælperen der er alene om at åbne eller lukke institutionen

Hus-/rengøringsassistenten der gør rent inden kolleger kommer på arbejde

Servicemedarbejderen, der er alene om sit arbejde, det meste af en arbejdsdag

Sosu assistenten der kører alene om natten, eller arbejder på en døgninstitution

Social og sundhedshjælperen der er alene i hjemmeplejen.

Handicaphjælperen

Der er rigtig mange faggrupper, som arbejder alene og er glade for det, men vi er også bekendt med at mange er utrygge ved det at arbejde alene.

Derfor vil vi gerne lægge op til en dialog om emnet og bede dig om at drøfte alenearbejde på jeres arbejdsplads.

Har du alenearbejde og lyst til at give et interview til en artikel eller et video indslag, må du meget gerne kontakte FOA Randers ved Karen Ø. Sørensen tlf. 46 97 19 17.