Pressemeddelelse

Generalforsamling 2014

Udtalelse FOA - Fag og Arbejde Randers
Ordinær generalforsamling 2014

Vi håber det bedste, men frygter det værste

Forårets overenskomstforhandlinger kan ende med at blive lidt af en gyser. KL’s udspil er kommet, og netop i disse dage lægger FOA sidste hånd på strategien frem mod udtagelse af krav i det nye forhandlingsfællesskab.

KL har mange ønsker på deres ønskeseddel. Det ser ganske tilforladeligt ud på overfladen, og noget er da også positivt, andet er derimod mere problematisk.

På plussiden tæller fastholdelse af en parallel lønudvikling mellem offentlige og private ansatte og et øget fokus på løsning af kerneopgaverne.

Allerede her skal vi dog være opmærksomme for samtidig med denne fokus på kerneopgaver så ønsker KL:

”At kernevelfærden skabes af professionelle – men at nye aktører yder med” og ”at understøtte en lokal udvikling af nye velfærdsalliancer.”

”Hvis dette ønske holdes op i mod de voldsomme nedskæringer, der er varslet i flere af de kommuner, FOA Randers dækker, så får de uskyldige udmeldinger en noget anden karakter”, siger afdelingsformand Inge-Lise Christensen og fortsætter: ”Selvom ordene frivillige og private aktører ikke nævnes direkte, så peger alle tegn på, at kommunerne ser en mulig besparelse ved at flytte løsningen af opgaver væk fra det nuværende personale.”

”Jeg så allerhelst, at det ansatte personale havde tiden til også at udføre de sociale opgaver,” slår Inge-Lise Christensen fast: ”Det går ud over helheden for den enkelte borger, når nogle opgaver udføres af det ansatte personale og andre af de frivillige, men vi skal som et minimum sikre, at de sundhedsfaglige opgaver løses af ansat, kompetent personale.”

”Private aktører vinder også indpas på vore arbejdspladser. Uanset hvordan man vender og drejer det, så vil der altid være en grundlæggende forskel på, hvordan man ser plejesektoren alt efter, om det er en kommune, der skal hjælpe og servicere borgerne eller det er en privat virksomhed, der skal tjene penge på at yde service til kunder. Selvfølgelig skal kommunerne være opmærksomme på udgifter, men den offentlige service skal ikke give overskud på samme måde som en privat virksomhed”, siger Inge-Lise Christensen. ”Vi har fokus på udvikling og FOA Randers gør alt, hvad vi kan for at sikre de ansatte så gode vilkår som overhovedet muligt, når deres arbejdspladser går fra at være offentlige til private.”

Hvis KL får alle deres ønsker igennem i de kommende forhandlinger, ser det noget sort ud for FOAs faggrupper. 

”Heldigvis har vi dygtige forhandlere i det nye forhandlingsfællesskab, så vi er rimeligt fortrøstningsfulde forud for forårets forhandlinger, og skulle det ende i konflikt og lockout ligesom ved de sidste forhandlinger i 2013, så er vi også klar til det”, slutter afdelingsformand Inge-Lise Christensen.

Lagt på den 22.10.2014