Fritvalgsordning sosu og dagpleje

Fritvalgsordning pr. 1. januar 2010 for SOSU-personale og dagplejere i kommunerne

Fra 1. januar er det aftalt, at SOSU-personale og dagplejere i kommunerne, kan vælge mellem:

  • et fritvalgstillæg på 0,7 % af lønnen
  • en forhøjelse af pensionsbidraget

 
Pensionsbidraget:

  • SOSU-personalet forhøjes fra 12,6 % til 13,4 %
  • Dagplejere forhøjes fra 12,85 % til 13,65 %

Aftalen gælder alle ansatte på månedsløn, som er omfattet af en pensionsordning.
Fritvalgstillægget eller den forhøjede pensionsprocent udbetales månedsvis bagud og vil fremgå af lønsedlen for januar måned.


Ansatte, der er omfattet af aftalen om seniordage, kan i stedet vælge:

  • at holde 2 seniordage udover de 2-4 seniordage, de i forvejen har ret til.
     

Har man ikke benyttet sig af muligheden for at vælge, får man fritvalgstillægget.

For ansatte på løntrin 21 med fuldtidsbeskæftigelse, udgør fritvalgstillægget ca. 155 kr. om måneden.