Vi søger en arbejdsmiljø-medarbejder

FOA Nordsjælland ønsker at opprioritere fagforeningens arbejdsmiljøområde. Derfor søger vi en erfaren faglig medarbejder med solid viden om arbejdsmiljø herunder forebyggelse.

Du bliver en del af FOA Nordsjællands arbejdsfællesskab, og skal arbejde med at rådgive om arbejdsforhold generelt, samt omsætte specifik viden på arbejdsmiljøområdet til handling og politik. Du får derfor også et tæt samspil med fagforeningens arbejdsmiljøansvarlige politiker.

Du bliver medarbejder i et fællesskab med detailviden på arbejdsmiljøområdet. Så ideelt set får/har du stor erfaring med fysisk og psykisk arbejdsmiljø og et godt kendskab til FOA’s faggrupper samtidig med, at du kan læse, forstå og formidle teksten i diverse aftaler.

Du kan yde en kompetent rådgivning til fagforeningens medlemmer, tillidsvalgte, kollegerne og politisk valgte.

Du brænder for at hjælpe medlemmerne med deres daglige arbejdsmiljø, eller deres ansættelsesmæssige udfordringer.

Du er samtidig en god holdspiller, der kan lide at dele din viden og erfaringer med andre samt sparre og samarbejde om opgaver.

De primære arbejdsopgaver
•Indgå i telefonbetjening af medlemmer
•Indgå i udviklingen og håndteringen af FOA Nordsjællands politiske indsatsområder
•Rådgive og sagsbehandle i konkrete faglige- og arbejdsmiljøsager
•Bidrage til vores nyhedsbreve om arbejdsmiljø
•Bidrage til vores temadage og øvrige arrangementer om arbejdsmiljø

Vi forventer at du
•Har bred viden om arbejdsmiljø, herunder psykisk arbejdsmiljø og relevant lovgivning
•Har erfaring med sagsbehandling
•Har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
•Er god til at kommunikere til både medlemmer, arbejdsgivere og ledere, samt samarbejdspartnere internt og eksternt
•Har politisk sans og formår at omsætte strategi til handling

Vi tilbyder
•Gode og engagerede kollegaer i et uformelt miljø og gode fysiske rammer
•Fleksibel arbejdstid med mulighed for hjemmearbejde
•Mangeartede arbejdsopgaver med masser af udfordringer
•Du kommer til at spille en central rolle i vores arbejdsmiljø ar

bejde, hvor vi vægter sparring og samarbejde højt.
•En stilling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
•Du får en stor kontakt- og samarbejdsflade både internt og eksternt og høj grad af indflydelse på opgaveløsningen

Løn- og ansættelsesvilkår
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er fuldtid. Løn efter personlige kvalifikationer.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsformand Lene Lindberg (mobil 2124 5672) eller til næstformand Rie Hestehave (Mobil 3092 9282).

Ansøgning
Send din ansøgning på mail til hepe@foa.dk senest den 22. marts 2024.

Ansættelsessamtaler gennemføres den 26. marts 2024

Stillingsopslaget