Arnepension| Efterløn | Førtids- eller seniorpension?

Mange lønmodtagere er slidte og forlader arbejdsmarkedet inden pensionsalderen.

Når pensionsalderen sættes op, vil det givetvis blive flere.

Hvad er mulighederne for tidlig tilbagetrækning? Og hvad bør de være, hvis vi samtidigt skal sikre, at der er nok på arbejdsmarkedet?

Det er temaet, når 3F Frederiksborg og FOA Nordsjælland inviterer til

Fyraftensmøde:
Tirsdag den 14. februar 2024, kl. 17.00 - 19.00 i 3F Frederiksborg, Milnersvej 41D, Hilllerød

Tilmelding senest 12. februar direkte på tlf: 70 30 08 08 • frederiksborg@3f.dk eller FOA: amhe033@foa.dk

Vi serverer en sandwich.

Læs hele invitationen