Ekstraordinær generalforsamling 6. maj 2024 kl. 17:30

Ekstraordinær generalforsamling i Social- og sundhedssektoren - FOA Nordsjælland

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Social- og sundhedssektoren

Da nuværende sektorformand Anne Mette Nørgaard Linsaa overgår til pension, skal der jfr. afdelingens love § 9. stk. 9 indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

6. maj 2024 kl. 17.30 i FOA Nordsjællands lokaler, Frederiksværksgade 10, Hillerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af ny sektorformand

Jfr. afdelingens love § 9. stk. 6 skal indkomne forslag, herunder forslag til valg (i dette tilfælde kandidat til posten som sektorformand) – være sektoren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ønsker du at opstille til posten som sektorformand kan du sende besked herom via mail på nordsj@foa.dk, eller aflevere din skriftlige besked om opstilling personligt i FOA Nordsjælland.

Der serveres et let måltid i forbindelse med generalforsamlingen. Dette kræver tilmelding via dette link senest den 2. maj 2024.

 

Med venlig hilsen
FOA Nordsjælland

P.v.a Social- og sundhedssektoren

Lene Lindberg
Afdelingsformand