Heidi Pedersen

Foto: Annette Nyborg

Præsentation af FOA Nordsjællands medarbejder - Heidi Pedersen

Kender du medarbejderne i din fagforening? Hvis ikke har du nu og i de kommende nyhedsbreve mulighed for at møde alle medarbejdere i FOA Nordsjælland og blive klogere på, hvad de kan hjælpe med. Vi har spurgt alle medarbejdere om de samme fire spørgsmål og præsenterer her de næste fire

Heidi Pedersen | Mail: hepe@foa.dk | Direkte tlf. 46 97 33 91
Daglig leder

Hvad består dit arbejde af?
Heidi er daglig leder for personalet i FOA Nordsjælland, og koordinerer opgaveløsningen og bemandingen af afdelingen. Derudover er hun faglig sagsbehandler på ansættelsesretlige sager, afskedigelsessager og barsel. Heidi er desuden bisidder til tjenstlige samtaler, på de arbejdspladser, hvor der ikke er valgt en FTR/TR.

Heidis arbejdsområde betyder mange daglige henvendelser på telefon, en del sager og meget lovgivning, som der skal være styr på. Så har du som medlem spørgsmål eller en sag, der omhandler den måde du er ansat på, så er der stor sandsynlighed for at Heidi er den, der hjælper dig.

De medlemmer som henvender sig til Heidi, har ofte brug for rådgivning fx ifm. at de har haft en eller flere oplevelser på deres arbejdsplads, som har gjort dem utrygge eller bekymrede. I denne type sager kan medlemmer få Heidis rådgivning af og vurdering om, der er grundlag for at rejse et ansættelsesretligt spørgsmål. Heidi vil også kunne tilbyde at kontakte en arbejdsgiver og starte en dialog om problematikken, og selvfølgelig vurdere, hvilken hjælp der er brug for.

En anden type henvendelser fra medlemmer er ifm. afskedigelse – når et medlem er blevet opsagt af den ene eller anden grund, så henvender medlemmet eller vedkommendes tillidsrepræsentant sig typisk til afdelingen eller direkte til Heidi (eller Heidis kollegaer Ann og Pia der også sidder med afskedigelser) og sådan træder Heidi ind i sagen.

Herfra tilbyder Heidi så rådgivning om håndtering af sagen, hjælp til den konkrete sagsbehandling, kontakten til og dialogen med arbejdsgiver, og sidst men ikke mindst kan FOA Nordsjælland gå ind i en forhandling med arbejdsgiver og arbejdsgiverorganisationer.

Er du gravid eller på barsel kan der også opstå tvivl eller spørgsmål omkring din ansættelse og barselslovens regler – faktisk er det et af de områder, som Heidi kan regne med at få 3-4 opkald dagligt vedrørende.

Spørgsmålene og sagerne handler om udregning af længden på barselsorlov, tolkning af lovgivning ved barsel, og sager hvor medlemmer får udfordringer med deres opgavevaretagelse eller arbejdsgiver før, under og efter graviditet og barsel.

Aftaler og lovgivning i forbindelse med barsel kan være komplekse for den enkelte – især når der lige nu er en gældende barselslov/barselsaftale og en ny barselslov træder i kraft den 2. august 2022. Men så er det godt, at man kan ringe til en livline i FOA Nordsjælland og få den rette rådgivning.

Hvornår kan medlemmer møde dig?
Heidi er daglig kontakt med medlemmer, som henvender sig ifm. spørgsmål og sager på hendes ansvarsområder. Kontakten er både telefonisk og fysiske møder, der aftales med medlemmer, der har brug for hjælp til deres sager.

Heidi har også en tæt kontakt til FOA Nordsjællands mange tillidsvalgte, som Heidi rådgiver når de selv arbejder med sager på arbejdspladser – selvfølgelig efter aftale med medlemmerne. Der er desuden gensidig sparring omkring verserende sager, og Heidi oplever samarbejdet som meget givende. Man kan som tillidsrepræsentant få meget gavn af at kende til de udfordringer, som FOA Nordsjællands medlemmer oplever og beretter om til afdeling. På den måde kan Heidi understøtte de tillidsvalgtes forebyggende arbejde, så de kan være både opsøgende og med til at udvikle arbejdspladserne.

Hvorfor har du valgt fagbevægelsen som arbejdsplads?
Heidi fik rigtig øjnene op for fagbevægelsen under konflikten i 2008, hvor hun var ansat på arbejdsgiversiden. ”Jeg så jo, fra min side af skrivebordet på den styrke og det fællesskab, der var omkring de kampe, som skulle kæmpes. Jeg betragtede det udefra og blev imponeret, selvom det selvfølgelig var udfordrende ift. mine arbejdsopgaver, at der var konflikt. Og det gav mig så blod på tanden til at søge en stilling i FOA Nordsjælland og se det hele fra en anden side, og jeg har været i fagbevægelsen siden 2009”.

”At skifte side fra en offentlig arbejdsgiver og til et job i fagbevægelsen har givet mig fornemmelsen af, at her står vi sammen om en sag. Jeg elskede min gamle arbejdsplads, men jeg synes en væsentlig forskel har været, at jeg i mit nuværende job og på arbejdstagersiden generelt har haft flere muligheder for, at gøre en forskel for mennesker og udvikle mig fagligt.

Jeg kan lide at have mulighed for at påvirke en sags udvikling og der var der mere kassetænkning på arbejdsgiversiden. Jeg har også mulighed for at bruge flere af mine personlige kompetencer, fordi jeg i mit job både har brug for den helt faktuelle tolkning af fx lovgivning og så nogle menneskelige kompetencer i arbejdet med at hjælpe det enkelte medlem på en måde, der passer hende eller ham.

”En udfordring i dette job vil altid være at sager kan komme ind under huden på én og der er det vigtigt at jeg for medlemmets skyld forholder mig professionelt til en sag. Og i de situationer trækker jeg faktisk på noget af det jeg har med mig fra mine andre ansættelser – dérfra har jeg jo viden om, hvordan en

arbejdsgiver håndterer medarbejdersager. Menneskers skæbner er jo kortvarigt mine hænder og det er jeg meget bevidst om. Det betyder også at jeg er til en form for eksamen hver gang jeg er ude og hjælpe et medlem. I fx en forhandlingssituation der handler det om medlemmet og ikke om mig og min opgave er altid at forsøge at sikre det bedst mulige forløb for medlemmet.

Fortæl om en oplevelse ifm. dit arbejde, som har gjort indtryk på dig?
”Jeg har én sag der er gået under huden på mig og som jeg nok ikke slipper igen. Det var også en særlig sag, som vi fik helt til Højesteret. Vi tabte sagen, og det er dels det at vi tabte, men nok også alle omstændighederne omkring sagen og den familie, som var så hårdt ramt af sagen og personlige udfordringer, der gør at jeg har svært ved at acceptere at det ikke gik vores vej”.

Sagen som Heidi henviser til, handler om indirekte forskelsbehandling, fordi der var tale om sygemelding grundet behov for at passe et handicappet barn. Det vil sige at selve forskelsbehandlingen (afskedigelse) ikke foregik på baggrund af sygdom hos medlemmet selv, men som stadig forhindrede vores medlem i at varetage sit arbejde.

”Jeg forstod ikke domsafsigelsen, fordi vi havde vundet i landsretten og dernæst tabte i Højesteret. ”Det er i sig selv atypisk, og derfor er det nok en af de sager, hvor jeg har læst præmisserne i domsafsigelse igennem flest gange, og stadig ikke forstår, hvordan sagen kunne tabes”.

Det er en af de sager, hvor man som sagsbehandler kommer rigtig tæt på konsekvenserne af en opsigelse – konsekvenser som havde betydning ikke bare for medlemmets arbejdsliv, men også for en hel familie. Sagen var også af en sådan karakter at hvis FOA Nordsjælland havde vundet, kunne det have haft en betydning for mange andre sager med lignende forløb, og det er nok også derfor at sagen altid vil rumstere hos Heidi – for tænk hvad det kunne have ført til.

”Jeg glemmer aldrig den sag – pga. den families skæbne med et alvorligt sygt barn, pga. den uforståelige domsafsigelse i en sag, som vi mente var en holdbar sag om diskrimination, og pga. den indvirkning som sagen kunne have haft på andre medlemmers arbejdsvilkår”.

Og hver gang jeg tvivler på mit arbejde, så springer denne sag frem for mit indre og husker mig på, hvorfor jeg er her – det er jeg, fordi jeg vil kæmpe for medlemmerne.