Anders Damm-Frydenberg

Foto: Annette Nyborg

Præsentation af FOA Nordsjællands medarbejder - Anders Damm-Frydenberg

Kender du medarbejderne i din fagforening? Hvis ikke har du nu og i de kommende nyhedsbreve mulighed for at møde alle medarbejdere i FOA Nordsjælland og blive klogere på, hvad de kan hjælpe med. Vi har spurgt alle medarbejdere om de samme fire spørgsmål og præsenterer her de næste fire

Anders Damm-Frydenberg | Mail: adfr@foa.dk | Direkte tlf. 46 97 33 92
Forhandlingschef

Hvad består dit arbejde af?
Anders kom til FOA Nordsjælland i 2020 som forhandlingschef for løn og aftale-området. Det område dækker over en bred vifte af opgaver inden for feltet af overenskomst, aftaler (arbejdstid, forhåndsaftaler mv.) og løn. Anders’ overordnede opgave er at omsætte FOA Nordsjællands politiske ledelses strategier på løn og aftaleområdet til virkelighed, og dette arbejder han med i samarbejde med de sagsbehandlere, der arbejder på området.

Som forhandlingschef består arbejdet i høj grad af koordinering af det daglige arbejde, men Anders’ arbejdsdag foregår dog ikke udelukkende på et overordnet strategisk plan. Han er i høj grad også en del af den konkrete sagsbehandling, de årlige lønforhandlinger i kommuner og region, samt forhandlingen af fx forhåndsaftaler.

Teamet får mange forespørgsler og sager omkring fortolkning af overenskomster og aftaler på FOAs områder, som enten skal italesættes overfor arbejdsgiver eller gives rådgivning til tillidsvalgte og medlemmer om.

Et eksempel på en politisk strategi, som Anders har ansvaret for at føre ud i livet er ”FOA Nordsjælland modellen”. En helt ny tilgang til arbejdet med nyansatte, som afdelingen har besluttet at gennemføre på alle områder. En sådan indsats kræver et meget bredt samarbejde på tværs af afdelingen og de tillidsvalgte og ikke mindst en årelang løbende ændring af den måde vi arbejder med lokalløn. Det er Anders’ opgave at koordinere, hvordan vi går fra politiske beslutninger til nye måder at arbejde på – og arbejdet er godt i gang i udvalgte kommuner og arbejdsområder. Vi ved fra andre FOA-afdelinger, at det kan skabe god værdi at have et særligt fokus på at få kontakt til alle nyansatte på FOAs overenskomster, og vi glæder os til at følge arbejdet med ”FOA Nordsjælland modellen”s udvikling fra strategi til arbejdsmetode.

Hvornår kan medlemmer møde dig?
Anders møder du som medlem primært, hvis du har en konkret sag, som han forhandler eller rådgiver omkring. Det kan fx ifm. de årlige lønforhandlinger eller hvis enkeltsager går videre i det niveausystem, som parterne (arbejdsgivere og faglige organisationer) benytter sig af, hvis der ikke kan nås til enighed lokalt. Det kunne også være i spørgsmål om fortolkningen af de såkaldte FEA-aftaler. Her havde Anders fx en særlig opmærksomhed ifm. de særlige aftaler, der blev lavet ifm. den massive personalemangel og særlige udfordringer, der opstod under coronapandemien, hvor en del arbejdspladser var udfordret på vagtplanlægningen.

Anders har desuden en tæt kontakt med FOA Nordsjællands tillidsvalgte, som han både møder i undervisningsøjemed, til TR-netværksmøder, medlemsarrangementer mv. hvor man kan gøre brug af Anders’ store viden om løn- og aftaleområdet og blive rådgivet i, hvordan vi kan sikre så gode rammer for alle medarbejdere som muligt. Også vores bestyrelser og politiske valgte får rådgivning og input til det politiske arbejde for løn og overenskomster. På den måde skal der gerne være sammenhæng mellem den politik der besluttes og de resultater vi opnår på det enkelte medlems vegne. Det er i hvert fald Anders forventning, at han kan være med til sikre en stærk forbindelse mellem politik og virkelighed.

Hvorfor har du valgt fagbevægelsen som arbejdsplads?
Anders har ikke arbejdet andre steder end i fagbevægelsen – faktisk havde han da han søgte efter sit første job, muligheden mellem et ministerie og en faglig organisation. Det kunne derfor have være gået i en hel anden retning, men for Anders blev det afgørende at han kunne få mulighed for at gøre en forskel: ”Det er her, at jeg har mulighed for at give nogen noget hjælp. På det offentlige område er der generelt urimelige løn og arbejdsvilkår, og hvis man kan gøre en forskel for nogle af de grupper, så er det en god ting. Jeg har altid arbejdet i fagbevægelsen – jeg har ikke overvejet at arbejde andre steder”.

Anders og fagbevægelsen er et match på flere områder: ”Det er fedt, at der er en sag, der hænger godt sammen med min personlige politiske overbevisning. Jeg synes, at vores (FOAs) sag er en af de vigtigste politiske dagsordener, vi har i øjeblikket. Jeg vil gerne være med til at forsøge at sikre, at alt det fagbevægelsen har bygget op, også består i årene, der kommer – for vi er under pres og der er mange udfordringer at løse”.

Fortæl om en oplevelse ifm. dit arbejde, som har gjort indtryk på dig?
Anders har ikke været i FOA Nordsjælland så længe, men det er alligevel ikke svært at pege på, hvad der gør arbejdsdagen både spændende og givende: ”De gode resultater, som vi kan opnå for et medlem, gør en stor forskel for dem, vi repræsenterer, og det er en rigtig fed fornemmelse at gøre en forskel for en person. Fagbevægelsen kan opnå rigtig meget, og det oplever når vi hjælper medlemmer, der bliver forkert behandlet, og vi så har en handlekraft, som vi sætter i gang. Og vi får faktisk ændret ting og gjort vores holdninger klare overfor et system, som ofte tænker mere i kasser end i medarbejdere.

I FOA har vi en reel mulighed for at hjælpe og ændre noget, og den mulighed måtte mange flere rigtig gerne benytte sig af. Vi synes jo kun, at det er fedt at få lov til at repræsentere vores medlemmer og også få mulighed for at vise arbejdsgivere vejen til fx retfærdig løndannelse. Og når vi så får mulighed for at være handlekraftige, inspirerende og hjælpsomme – ja så er det jo FOAs egne værdier vi udlever.

Det er også det jeg oplever med beslutningen om at indføre ”FOA Nordsjællandsmodellen” – her er vi rigtig mange, der har bakket op om et fælles projekt, der gerne skulle sikre mange flere medlemmer og kommende medlemmer en fornuftig lønudvikling – helt fra de bliver nyansat. Jeg tror, at opbakningen og viljen til at ændre både kultur og arbejdsgange for lønarbejdet vil give nogle rigtig gode resultater”.