Annette Nyborg

Foto: Maj Adrian

Præsentation af FOA Nordsjællands medarbejder - Annette Nyborg

Kender du medarbejderne i din fagforening? Hvis ikke har du nu og i de kommende nyhedsbreve mulighed for at møde alle medarbejdere i FOA Nordsjælland og blive klogere på, hvad de kan hjælpe med. Vi har spurgt alle medarbejdere om de samme fire spørgsmål.

Annette Nyborg | Mail: any010@foa.dk | Direkte tlf. 46 97 33 72
Administrativ medarbejder med særlige opgaver

Hvad består dit arbejde af? 
Annette har været ansat i FOA siden 1998, og har derfor været med på rejsen gennem fusion, arbejdsnedlæggelser, talrige overenskomstforhandlinger, generalforsamlinger, nye politisk valgte og meget andet af FOA Nordsjællands historie.

Og hun har desuden gennem tiden haft ansvaret for en mangfoldighed af arbejdsopgaver. IT blev tidligt gennemgående i Annettes arbejdsopgaver, og derfor er det også i dag hende, der varetager opgaver ifm. FOAs IT-systemer, hjemmeside, strukturer for journalisering, medlemsregistrering, registrering af tilllidsvalgte, udsendelser af elektroniske nyhedsbreve.

Annette er superbruger – og i hendes kollegers øjne ikke kun ift. IT-opgaver, for Annette er en af de der kolleger, som kan hjælpe med det meste og altid er løsningsorienteret. Evnen til at hjælpe og understøtte andre har Annette også god gavn af som sektorsekretær for Servicesektoren, og når hun tager sig af de administrative/tekniske opgaver på FOA Nordsjællands årsmøde for tillidsvalgte. ”Jeg kan rigtig godt lide de opgaver, som er til gavn for mine kolleger”.

Hvornår kan medlemmer møde dig?
Annette kan du få hjælp hos, hvis du som tillidsvalgt eller bestyrelsesmedlem har brug for hjælp til praktiske ting ifm. de it-systemer vi bruger i FOA, når du som nyvalgt bestyrelsesmedlem skal registreres og anvende vores dagsordenssystem osv. Annette er som nævnt også ofte en del af det administrative team til aktiviteter ude af huset, fx årsmøder og generalforsamling, så dér vil I ofte se hende drøne rundt og svare på alskens spørgsmål.

Som medlem vil du kunne få Annette i røret når der sker ændringer i forhold til dit arbejdssted eller stillingsbetegnelse, som skal ændres i vores system. Eller når vi hvert år sender medlemskalendere ud – så er det er Annette, der står bag koordinationen af de mange kalendere og aftaler om hvem, der skal hente en ekstra osv.

Annette møder du faktisk også rigtig tit uden at vide det – hun står nemlig bag den grafiske opsætning af meget af det vi sender ud til jer i form af fx invitationer til medlemsarrangementer, postkort og lign.

Kort fortalt – Annette kan du møde i alle typer kontakt med FOA Nordsjælland. Hun har en finger med i RIGTG mange opgaver.

Hvorfor har du valgt fagbevægelsen som arbejdsplads?
”Det var rent held, at jeg havnede i fagbevægelsen, men jeg passede utroligt godt ind i miljøet.” Annette valgte ikke bevidst en faglig organisation, da hun stod foran et jobskifte, og kom fra det hun selv kalder de bonede gulve i en privat virksomhed.

Og det blev noget helt specielt at skifte til FOA: ”Det er et fedt miljø at arbejde i, og jeg føler, at jeg har meget af mig selv med i mit arbejde og kan være mig selv på min arbejdsplads. Jeg er på rette hylde i arbejdet med at hjælpe andre.” Det gjorde stort indtryk på Annette, hvor mange mennesker, der har brug for deres fagforening til alvorlige sager. Og det giver en hel speciel fornemmelse at arbejde på en arbejdsplads med en fælles sag – medlemmernes sag, som vi kæmper for sammen. ”Jeg siger til politikerne, at de er valgt af medlemmerne, men jeg følte mig udvalgt til fagbevægelsen.”

Fortæl om en oplevelse ifm. dit arbejde, som har gjort indtryk på dig
”Konflikten i 2008 var en kæmpe oplevelse – der var ingen af os der lavede vores sædvanlige opgaver i tre uger. Vi skulle på meget kort tid planlægge og koordinere alt omkring nødberedskab, strejkegodtgørelse, demonstrationer osv.

Vi smed alle hvad vi havde gang i, for at svare på telefoner, pakke materialer, tage ud og tale med medlemmer osv. Det var vildt at opleve vores samarbejde på tværs i afdelingen – ingen af os eller de politiske valgte havde prøvet en lignende og så omfattende konflikt og det lærte vi virkelig meget af.