Nyt navn til nyhedsbrevet fra SOSUH

Nyt navn til nyhedsbrevet og SOSUH - KompetenceNyt fra Kompetencecenteret

Vi har skiftet navn; både på nyhedsbrevet og vores center på SOSU H.

Før hed vi Kursuscenter, men vi vil gerne understrege at AMU er arbejdsmarkedsuddannelser. Det er kompetencegivende erhvervsrettede uddannelser, der udvikles og godkendes i et tæt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og undervisningsministeriet. 


Læs hele nyhedsbrevet

Foruden AMU tilbyder vi en lang række andre aktiviteter, som også bedre rummes under det mere brede kompetencebegreb. 

Vi afholder både åbne og rekvirerede arbejdsmarkedsuddannelser, særligt tilrettelagte IDV-dage, samt længerevarende kompetenceudviklingsforløb, der er en kombination af AMU og IDV.

For øjeblikket afholder vi bl.a. et specialiseringsforløb for SOSU-hjælpere og -assistenter indenfor velfærdsteknologi (VTA) og praktikvejledning, hvor AMU kombineres med moduler på akademiuddannelsen i et større strategisk kompetenceudviklingsforløb.

Vi vil derfor bestræbe os på at bruge begreberne uddannelse og deltager, fremfor kurser og kursister. De ord vi bruger har betydning - og arbejdsmarkedsuddannelserne er vi stolte af at være en del af. Samtidig udvikler vi kontinuerligt vores tilbud i samarbejde med arbejdsgivere og den feedback vi får fra vores deltagere, og vi håber, at I vil opleve forandringerne positivt.  

I anledningen af navneskiftet har vi også ændret nyhedsbrevets navn til "KompetenceNyt", samt fået nyt layout.

I modtager stadig relevante nyheder om aktuelle uddannelser, kompetenceudvikling og ny inspiration. Vi håber, at I vil tage godt imod det. 

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. 

Mange hilsner 
Ulla Pilehøj, Uddannelseschef
SOSU H Kompetencecenter