Vibeke Engelsborg stiller op til Ældrerådet i Helsingør

Kandidat til Helsingør Ældreråd 16. november 2021

Jeg er uddannet Social- og sundhedsassistent og har arbejdet i omsorgsfagene i 45 år. Mener at seniorlivet skal bringes ind i en god udvikling og dette vil jeg gerne bidrage til. Vi skal i Helsingør Kommune have bedre rehabiliterings tilbud, der målrettes til den enkelte. Seniorboliger/ ollekoller efter almen boligloven. 

I Seniorrådet har vi mulighed for at tænke bedre sammen.

Jeg har stort set levet hele mit liv i Helsingør kommune, hvor jeg nu er bosiddende i Espergærde, er samlevende med Per og vi har ingen børn

Har et ønske om at der i Helsingør kommune i samarbejde med de eksisterende boligorganisationer bliver bygget flere seniorboliger og seniorbofællesskaber. Der er behov for seniorbofællesskaber og  dette er godt både for seniorene samt kommunens økonomi.

Kommunens udgifter til praktisk hjemmehjælp vil være mindre, dette skyldes at seniorene der lever i bofællesskab vil de yde en god nabohjælp til hinanden, at når man lever i et seniorbofællesskab mindskes den sociale ensomhed og dermed øges livskvaliteten, når ensomheden brydes og livskvaliteten øges har det en positiv effekt på seniorens helbred og levetid.

Et vigtigt opmærksomhedspoint er at eftersprørgelsen på seniorbofællesskaber i Helsingør kommune ikke er opfyldt, og jeg mener derfor at seniorrådet i den forbindelse har en vigtig rolle i at minde vores nye byråd om den fremtidige planlægning og at planlægningen tager udgangspunkt i at disse byggerier skal være til glæde for den brede gruppe af seniorer.

Hvis jeg kommer ind i det nye seniorråd, vil jeg gerne hjælpe det nye Byråd med at tænke på at der bliver bygget seniorboliger / seniorbofællesskaber og gerne i samarbejde med kommunens boligforeninger, disse nye boliger skal ikke kun bygges i Helsingør, men også i Hornbæk, Tikøb, Gurre, Kvistgård - ja i hele kommunen.

At der indtænkes at der også skal være i et prisleje som pensionisten har råd til, jeg ved godt at der bygges ude på det gamle hospital, men hvor mange pensionister har råd til en husleje på 10.000 kr for en 2 værelses bolig ?

Når der skal bygges nye seniorboliger / seniorbofællesskaber ville der være god fornuft i at kommende beboere inddrages i byggeprocessen.

Jeg er varm på tanken om seniorbofællesskaber, da det for mange forbygger ensomhed, i disse fællesskaber , kunne omdrejningspunktet bla være fællesspisning et par gange om ugen.

Jeg ved godt at der er nogle som vil hævde at mursten har den samme pris, og ja prisen på stenen er ens, men der er en anden økonomisk opbygning af finianseringen hvis der bygges via boligforeninger, dette skyldes bla at staten yder et tilskud.

Det kommende Byråd består også at et omsorgs og sundhedsudvalg, her kan seniorrådet komme med gode ideér til hvad der opleves som af stor betydning, dette kunne f.eks være at holde dem op på det værdige ældreliv, som vi alle gerne vil have, dette er et emne som der tales meget om både fra Borgen og kommunal politisk - det er derfor vigtgt at der stemmes til seniorrådet

Som en del af seniorrådet kan jeg i kraft af min uddannelse som Social- og sundhedsassistent, komme med et sundhedsfagligt blik, i forhold til tilsynsrapporter og Helsingør kommunes kvaliteter på ældreområdet og ikke mindst den generelle ældrepolitik samt sundhedspolitikken

Jeg har et ønske om via seniorrådet at kunne hjælpe vores lokale politikkere med at de indtænker seniorenes hverdagsliv, og synliggøre at ældre mennesker er ligeså forskellige som alle mennesker er det,  og at de ikke skal betragtes som en ældrebyrde, der er et stort behov for at der ses på ældre, som det de er , nemlig enkeltstående individer og ikke ses på som en gruppe der er andet end en demografisk og økonomisk udfordring for samfundet og kommunens økonomi

Der er de seneste mange år skåret voldsomt ned i timer til hjælp til personlig pleje samt praktisk bistand, konsekvensen af dette kan medføre øget ensomhed

Vi ”nye” ældre er F.eks. vant til daglige bade, hvor der nu på både plejehjem og hjemmeplejer ydes 1 ugentligt bad, dog kan man måske få 2 hvis man lider af inkontinens, men dette er hverken værdigt eller rimeligt, hvis nullermændene er højre end fodpanelerne, så har man ikke lyst til at have gæster – iøvrigt er det også usundt ikke at få fjernet sin døde hudceller og holde huden sund og i nullermændene gemmer der sig både lugt og smitte

Som en af de ” nye ” ældre, ja så vil jeg hellere lytte til Pink Floyd en Gustav Winkler og hellere have en Pizza eller Sushi fremfor at få serveret en tallerken kærnemælkssuppe

Jeg oplever også at mange udskrives med en GOP ( genoptræningsplan ) fra hospitalsophold, men ikke mange får det fulde udbytte af denne, da det er få gange man kan komme, så bliver det aflyst på grund af personalemangel eller der sendes en helt almindelig taxa, der skal hente en kørestolsbruger, dette på trods af at kørselskontoret godt ved at det er en kørestolsbruger, der skal hentes – det er simpelthen for dårligt. Genoptræningen er ikke målrettet og det er nemmest at sætte borgeren til at cykle med en stolecykel end det er at sætte sig ned og lave en individuel træningsplan, der er målrettet hvad der står i GOPén

Jeg er lige trådt ind i de voksnes rækker, altså 60 år og for mig var det lidt af en overraskelse, da jeg bestemt ikke føler mig som en 60 årig, selvom min fysik efter 45 års hårdt arbejde indenfor omsorgsfagene fortæller mig noget andet

Et par dage efter min fødselsdag gik det op for mig at jeg nu nærmede mig pensionsalderen og dette satte nogle tanker i gang om hvordan diverse tilbud er her i kommunen og om jeg mente at de kunne opfylde mine ønsker og behov som ”ældre ” borger i Helsingør kommune og svaret var nej, nu var det lige lidt for sent at nå at være politisk aktiv og evt. stille op til Byrådet, men så lå det næstbedste jo lige til højre benet – nemlig seniorrådet

I hele landet er der behov for at der nytænkes indenfor ældreplejen, det er både mad, musik, fritids arrangementer og boligformer, derfor stiller jeg op til seniorrådet