Konference den 8. november for praktikvejledere

Rekrutteringssituation for faglært social og sundhedspersonale er uhyre vanskelig og fremskrivning af tilgang og afgang viser en forsat større kløft mellem nyuddannede og afgang fra faget.

14 procent af de elever, der begynder på hovedforløbet til SOSU-assistent eller SOSU-hjælper falder fra uddannelsen. For erhvervsuddannelserne generelt er frafaldet på hovedforløbet 7 procent.

Hvorfor falder dobbelt så mange fra social og sundhedsuddannelserne?

Hvad kan vi gøre for at nedbringe frafaldet? Gennem de seneste år har rapport efter rapport, undersøgelse efter undersøgelse dokumenteret og belyst frafaldsårsager mv.  men vi har ikke kunne omsætte denne viden til praktisk handling. Disse spørgsmål og meget andet bliver taget op på praktikvejlederkonferencen den 8. november.

Programmet lyder:  

Kl.08.30 Morgenmad 

Kl.09.00 Velkomst og dagens program v/ Janine Almy, faglig sekretær og medlem af den centrale social og sundhedssektor – FOA Social og Sundhedsafdelingen 

Kl.09.10 Tal og fakta om frafald på social og sundhedsuddannelserne på SOSU H  

Kl.09.30 Årsager til frafald og er det bestemte målgrupper der falder fra? v/Tine Rostgaard 

Professor (MSO), Roskilde Universitet - Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv 

Kl.10.00 Pause 

Kl.10.15 Særlige indsatser for tosprogede elever v/Anita Arslan – projekt i Københavns kommune og SOSU H  

Kl.10.45 Frafaldskonsulenternes arbejde på SOSU H – hvad virker? v/ Kira Crillesen – SOSU H

Kl.11.30 Frokost 

Kl.12.15 Hverdagen i praktikken og rammebetingelser for vejledere  

Kl.12.45 Den kommunale indsats for at mindske frafaldet v/ Laila Rønnow Kelager 

Kl.13.15 Debat: Hvorfor har vi ikke kunne mindske frafaldet på Social og sundhedsuddannelserne? v/ Sektorformand FOA Nordsjælland, Anne Mette Nørgaard Linsaa 

Kl.14.15 Afrunding og afslutning på dagen v/ Janine Almy, faglig sekretær og medlem af den centrale social og sundhedssektor – FOA Social og Sundhedsafdelingen 

 

Praktiske oplysninger: 

Dato: mandag den 8. november 2021 

Tid: Kl. 08:30 – 14:30 

Sted: FOA SOSU, Godthåbsvej 15 – 2000 Frederiksberg, MØDESAL – opgang E. 

Tilmelding via dette link