Kirsten Svendsen stiller op til Ældrerådet i Hillerød

Kandidat til Hillerød Ældreråd 16. november 2021

Jeg stiller op til ældrerådet, da jeg ønsker at alle ældre skal kunne se frem til en sund og tryg alderdom, uden bekymringer for ensomhed og omsorgssvigt - hverken fysisk eller psykisk.

Ældrerådet skal synliggøres mere for borgerne, og alle skal høres og respekteres.

Jeg vil sikre

  • en konstruktiv dialog med politikere og forvaltninger.
  • der skal være uddannede medarbejdere, som kan varetagen helhedsplejen for vores ældre borgere, som ikke mere selv kan klare det.
  • der skal være medarbejdere nok i dagligdagen.

Min erfaring inden for ældreområdet er stor. De sidste 14 år af mit arbejdsliv, arbejdede jeg som områdeleder på et plejehjem og har dertil + 45 års erfaring indenfor ældreplejen i Hillerød kommune.