Pålagt Coronatest uden for arbejdstiden

Bliver du pålagt en Coronatest udenfor arbejdstiden?

Pålagt test uden for arbejdstiden skal honoreres som arbejde - dette har arbejdsretten fastslået.

Vi synes, det er et vigtigt skridt i arbejdet med at sikre retfærdig aflønning af covidtestning pålagt af arbejdsgiver.

Vi følger nøje udviklingen ift. hvordan honoreringen skal udmøntes.

Kontakt din TR eller FOA Nordsjælland, hvis du bliver i tvivl ifm. at du bliver pålagt at blive testet for Corona uden for arbejdstiden.

 Læs mere her