DEBAT: Skal der mere uddannet personale i vores dagtilbud?

Debat Helsingør - 17. marts 2021 kl. 15:32

Af Cristina Coppa, FTR i Helsingør og Rie Hestehave, afdelingsnæstformand i FOA Nordsjælland

Helsingør Dagblad:

Ja tak siger leder af dagtilbudsområdet i Helsingør Niels Brockenhuus fredag den 12. marts 2021, hvor han også påpeger, at Helsingør ønsker at hæve andelen af uddannet personale på dagtilbudsområdet og dermed også kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Den tilgang kan vi i FOA kun bifalde, og vi kan tilmed også bidrage til en del af den rekrutteringsudfordring Niels Brockenhuus og mange andre kommuner er oppe imod. Manglen på uddannede(faglærte) voksne, der ønsker at arbejde med børn og unge i dagtilbud gør det svært at opfylde kommunens målsætninger om normering. Og her når vi så til en del af løsningen og til dels også et spørgsmål til Niels Brockenhuus og Helsingør kommune: Har I indtænkt de pædagogiske assistenter i andelen af uddannet(faglært) personale?

 

Hvis ikke så bør I gøre det. Her har I nemlig en medarbejdergruppe til rådighed, som har gennemført en relevant pædagogisk erhvervsuddannelse, der uddanner medarbejdere i den pædagogiske praksis, som kan arbejde med børn- og unges udvikling, og ikke mindst er professionelle i forhold til forældresamarbejde, tilrettelæggelse af aktiviteter og forløb mv. I arbejdsfællesskabet med pædagoger og pædagogmedhjælpere supplerer den pædagogiske assistent sine kolleger med løsning af både de praktiske og de faglige pædagogiske opgaver.

Er det ikke lige præcis den type faglært personale, at I mangler?

I FOA vil vi gerne bakke op om kommunernes arbejde med at implementere minimumsnormeringer, og den opgave ser vi bedst løst ved, at både pædagoger og pædagogiske assistenter er en del af andelen af uddannet personale, at der kommer fokus på at bruge uddannelsen til pædagogisk assistent til de pædagogmedhjælpere, som ønsker at videreuddanne sig, og at der fortsættes med at være fokus på kompetenceudvikling til det samlede pædagogiske personale.

Selv tak og god arbejdslyst med implementeringen af minimumsnormeringer - vi glæder os over, at kommunen vil det bedste for sine børn og unge.