Covid-19 - Husk at anmelde det som en erhvervsskade

Allerede i foråret 2020 blev det muligt for ansatte i blandt andet ældreplejen, på sygehuse og i daginstitutioner at få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade. Det skete som følge af en ny vejledning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Vores budskab omkring hvorvidt Covid 19 kan/skal anses som en arbejdsskade har lige siden været meget klart:  

ALLE tilfælde af smitte med Corona/Covid 19 skal anmeldes som arbejdsskade. 

Ved at sørge for at anmelde smitte med Corona/Covid 19 via egen læge, så undgår I og jeres kolleger desuden at skulle diskutere med fx ledelser om det er på grund af arbejde eller andet, at man er blevet smittet.

Det vil AES (Arbejdsmarkeds Erhvervssikring) i sidste ende tage stilling til og ikke den enkelte arbejdsplads. 

Den bedste måde er derfor at gå til egen læge som via dette link kan anmelde det som en erhvervssygdom. 

 

Samme forhold gælder også for skader eller lign. ved brugen af værnemidler.

Vi oplever en stigning i antallet af henvendelser fra medlemmer, der får eksem eller udslet som følge af de værnemidler de er forpligtet til at anvende på arbejdet. Disse tilfælde skal ligeledes anmeldes. 

 

I FOA Nordsjælland kan du få hjælp og svar på dine spørgsmål ved at kontakte faglige sagsbehandlere

  • Lisbet Gregersen på tlf. 46 97 33 52 eller mail lg033@foa.dk 
  • Helle Skjødt på tlf. 46 97 33 66 eller mail hesk@foa.dk