Når din leder bare lige vil have en lille snak…

En lille guide om notatpligt, referat og dine rettigheder

I dagligdagen er det ok at tale med sin leder om adfærd, gøremål, dagligdags justeringer m.v. – det kan jo være, at du har behov for at søge råd hos din leder eller omvendt og det skal ikke skrives nogen steder.

Men har du stået i den situation, hvor din leder har inviteret dig til en lille snak og hvor du efterfølgende har været i tvivl om det var ok, at samtalen blev nedfældet på skrift? så læs om dine rettigheder her:

Hvis du er offentligt ansat og hvis din leder ønsker at lave et skriftligt notat af jeres samtale til personalesagen, så har du krav på at læse notatet og komme med kommentarer til det skrevne.

Det har du fordi, der i Forvaltningslovens §19 står, at der ikke kan træffes en afgørelse i en sag uden, at du er gjort bekendt med indholdet, og har fået mulighed for at udtale dig.

Den eneste måde, hvorpå din leder kan dokumentere, at du er oplyst om notatet er, at du underskriver notatet. Du underskriver ikke for enighed, men dokumenterer blot, at du er forelagt indholdet.

Du kan evt. skrive ”set men ikke enig” eller blot skrive ”set” og så underskrive.

Der kan også opstå en situation, hvor en kollega giver lederen oplysninger om dig – et eksempel kunne være, at din kollega beretter om en hændelse, som er sket på arbejdspladsen og hvor vedkommende udtaler sig negativt om dig. I disse situationer har din leder pligt til at føre et notat, eller bede vedkommende nedfælde oplysningen. Offentligt ansatte skal gøres bekendt med notatet og skal have mulighed for at udtale sig.

For privatansatte er reglerne anderledes. Din leder skal forsat føre notat jf. Offentlighedslovens §13, men er ikke forpligtet til at oplyse om, at der er ført notat i personalesagen. Oplyses du om, at der er ført notat, kan du i henhold til §8 i Offentlighedslovens forlange at blive gjort bekendt med indholdet i notatet.

Uanset om du er offentligt ansat eller privatansat kan du blive indkaldt til en samtale, hvor der vil blive ført referat af samtalen.

Hvis du indkaldes til samtale, skal du have en indkaldelse med angivelse af tid, sted, og hvad I skal tale om, og du har ret til at have en bisidder, efter eget valg, med til samtalen.

Ved indkaldte samtaler, laves der et referat af samtalen og du har mulighed for at komme med dine bemærkninger til referatet, hvis det ikke afspejler det, der er talt om på samtalen.

 

Vær opmærksom på, at det ikke er i orden uden varsel at kalde dig til samtale og efterfølgende lave et referat af samtalen.

 

Heidi Pedersen, faglig leder FOA Nordsjælland