GF2 elev over 25 år? Vigtig viden om økonomi!

Der er en ikke uvæsentlig gevinst at hente i ny politisk aftale for af jer, der skal starte som voksenelever (voksne over 25 år) på Grundforløb 2 på social- og sundhedsuddannelsen.

Aftalen betyder, at når du optages på uddannelsen eller skal i gang med at søge optagelse, skal du være opmærksom på, at du kan få voksen- eller elevløn i stedet for SU.

Når du har fået en realkompetencevurdering på skolen, kan du ansøge din bopælskommune om ansættelse som voksenelev på ordningen med øget AUB midler.

Kontakt derfor den kommunale uddannelseskonsulent, på social- og sundhedsområdet - du finder kontaktoplysninger på kommunens hjemmeside.

Her kan du få hjælp til at blive ansat som social- og sundhedsassistentelev i kommunen - med løn under grundforløb.

HUSK altid at få lavet en uddannelsesaftale med kommunen FØR uddannelsesstart - den kan nemlig ikke laves med tilbagevirkende kraft.