GF2 elev over 25 år? SE HER! Vigtig viden om din økonomi!

Der er indgået en politisk aftale for elever over 25 år, som starter på Grundforløb 2 på uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Når du optages på uddannelsen eller skal i gang med at søge optagelse, skal du være opmærksom på, at du kan få elevløn/voksenelevløn i stedet for SU.

Når du har fået en realkompetencevurdering på skolen kan du ansøge din bopælskommune om ansættelse som voksenelev på ordningen med øget AUB midler.

Kontakt derfor den kommunale uddannelseskonsulent, på social- og sundhedsområdet - du finder kontaktoplysninger på kommunens hjemmeside.

Her kan du få hjælp til at blive ansat som social- og sundhedsassistentelev i kommunen - med løn under grundforløb.

HUSK altid at få lavet en uddannelsesaftale med kommunen FØR uddannelsesstart - den kan nemlig ikke laves med tilbagevirkende kraft.