4 film og livet i dagplejen

Se her, hvad der også sker i en dagpleje.

I dagplejen er der hver dag fokus på omsorgen for det enkelte barn. Med lege, aktiviteter og faste hverdagsrutiner arbejder dagplejeren med at understøtte barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Her kan du se fire fine film med eksempler på, hvad der sker i dagplejen.