Afdelingens generalforsamling den 3. februar 2021 udsættes / suspenderes gr. Covid-19 i Danmark

Kære medlemmer

FOA Nordsjælland skulle have afholdt afdelingens generalforsamling den 3. februar 2021. Grundet den nuværende situation med Covid-19 i Danmark er det desværre nødvendigt, at udsætte / suspendere den pågældende generalforsamling.

Der er ikke indkommet nogle forslag.

Der er ikke indkommet nogle modkandidater til de opstillede poster, så de opstillede er valgt.

Der vil blive afviklet en generalforsamling / dialogforum om de politiske målsætninger, beretning, lovforslag og aktuelle emner, når Covid-19 situationen er kommet under kontrol.

Generalforsamlingen vil da blive varslet og indkaldt elektronisk / og via FOA Nordsjællands hjemmeside med 14 dages varsel.

 

Med venlig hilsen


Lene Lindberg
Afdelingsformand