Lyt til vores stemme

Lad ikke velfærden gå op i det blå

Kære medlemmer 

FOA Nordsjælland støtter op om FH ( Fagbevægelsens hovedorganisation) arrangement "lad ikke velfærden gå op i det blå".

Du må gerne printe opslaget ud, for netop din kommune, og hænge op, og vi håber at se både dig og dine kollager til eventet.

Du kan sammen med opslagene, se den folder (lyt til vores stemme) der ligger til grund for indsatsen.

 
Med venlig hilsen

Lene Lindberg
Afdelingsformand

 

Til download:

Lyt til vores stemme

Event på Axeltorvet i Helsingør

Event på Torvet i Hillerød