Førstehjælp og brandbekæmpelse

Så er det muligt at tilmelde sig førstehjælps-/ og brandbekæmpelseskursus

Førstehjælpskursus

Et 12 timers kursus er kompetencegivende, og der uddeles kursusbevis ved gennemført kursus. Kursusindholdet er fastsat og anbefalet af Beredskabsstyrelsen samt Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset giver deltageren en god og bred viden til afhjælpning i mange forskellige situationer.

Kurset består af både teoretisk og praktisk undervisning.

Tilmeld dig her

 

Brandbekæmpelse

3 timers elementær Brandbekæmpelse.

De færreste mennesker ved, hvordan de vil reagere i tilfælde af brand.

Et kursus i elementær brandbekæmpelse giver deltagerne et godt kendskab til, hvordan der skal reageres i tilfælde af brand. Både med hensyn til redning af mennesker, alarmering samt bekæmpelse af selve branden.

Kurset vil bestå af både teori og praktik.

Tilmeld dig her