Overenskomst 2021

Som I sikkert har set på vores hjemmeside og på de sociale medier, talt med jeres tillidsrepræsentant om osv. så er vi nu i gang med forberedelserne til forhandlingerne om ny overenskomst.

Mange af jer har enten deltaget i indsamlingen af krav via drøftelser med tillidsrepræsentanterne eller på FOAs digitale møder.

Jeg vil sige jer en stor tak til jer for jeres engagement i dette store fælles anliggende som overenskomstområdet er. Mange har også indsendt ønsker til overenskomstkrav via vores hjemmeside og atter mange har haft dialogen på arbejdspladserne.

Jeg vil især fremhæve fire temaer som topper listen over jeres ønsker og krav.

Det er:

’Mere i løn’, ’Mere pension’, ’Kompetenceudvikling og uddannelse’, samt ’Højere ulempetillæg’. Derefter kommer ønsket om seniorordninger og bedre vilkår til børnefamilier.

Jeg har her nævnt de temaer, som er gået igen flest gange, men der er naturligvis forskelle fra faggruppe til faggruppe.

Nu er vi nået dertil, hvor kravene er indsendt til Forbundet, og I vil kunne følge med i processen her 

Vi vil naturligvis også løbende informere jer, både via nyhedsbreve og på vores hjemmeside og Facebook.

Vores appel er også, at I får talt med de kollegaer, der ikke endnu er medlem, og fortæller dem, at hvis de vil have indflydelse eller ret til aktuelle konfliktstøtte ved en strejke - så skal de indmeldes.

I er meget velkomne til at opfordre dem til at kontakte os i FOA Nordsjælland til en uforpligtende snak omkring, hvad et medlemskab betyder for dem.