Coronasituationen

Vi er sikre på at Corona virussen ikke forsvinder lige med det samme og vi oplever at en del af jer henvender sig omkring uklarheder og rettigheder.

Vi sidder klar ved telefonen og kan også tilbyde en snak via virtuelle møder, hvis I har brug for at få drøftet noget. Vi har ikke svar på alt, men vi har nogle holdninger, som vi ikke giver os på – fx ift. hvordan I skal forholde jer til test.

I skal, hvis arbejdsgiverne pålægger jer test, testes.

Det skal dog enten foregå i arbejdstiden eller, hvis det ikke kan lade sig gøre, skal I testes og få betaling for jeres tid. I skal desuden også have transporten til testcentret betalt, hvis det er relevant.

Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis ovenstående ikke gælder på jeres arbejdsplads.

Der hersker heller ingen tvivl om at værnemidler skal bruges, der hvor der er smitterisiko og at værnemidler kun bruges en gang. Det gælder dog ikke visir, som godt kan genanvendes når de er rengjort efter forskrifterne.

Sidst men ikke mindst, så mener vi at smitte med corona skal anmeldes som arbejdsskade og at dette skal gøres inden ni dage. Vi har lige nu et særligt blik på senfølger, som ofte ses hos yngre mennesker. Der er nogle uhyggelige eksempler på senfølger og derfor er det desto vigtigere også at få dém anmeldt.

 Kontakt os i afdelingen hvis I er i tvivl, men følg også vores Corona side. Her findes mange svar.