Den europæiske arbejdsmiljøuge - uge 43

I uge 43 sætter vi et særligt fokus på arbejdsmiljøet. Vi er lige nu i en tid hvor arbejdsmiljøet er under pres, fordi arbejdsgange, planlægning, opgaverne osv. bliver udført på en anden måde end I og jeres kolleger er vant til.

Vi vil gerne hjælpe jer og jeres AMR’ere med at sætte fokus på nogle af de udfordringer i arbejdsmiljøet, som I kan komme ud for og som I er nødt til at få drøftet inden ”uheldet opstår”.

For at hjælpe jer med at tage dialogen på arbejdspladsen, har FOA lavet en række dialogkort. Vi synes I skal bruge anledningen til  på et personalemøde at drøfte nogle af temaerne og lægger planer for, hvordan I ønsker at forebygge at de kedelige situationer opstår.  

På kortene finder I forskellige typer informationer og henvisninger til, hvad I kan gøre i forskellige situationer og hvad der er vigtigt for at skabe et sundt og godt arbejdsmiljø!

Følg med på  FOA Nordsjællands Facebookside - og hjemmeside -  hvor vi hele uge 43 vil fejre arbejdsmiljøugen.