I er på vej til at hente vand fra en udtømt brønd

Børne- og ungeområdet i Hørsholm Kommune bliver i udspillet til de kommende budgetforhandlinger sat kraftigt under pres.

Læserbrev fra FTR Annette Pollas, Hørsholm

Kære politikere

I er på vej til at hente vand fra en udtørret brønd!

Børne- og ungeområdet i Hørsholm Kommune bliver i udspillet til de kommende budgetforhandlinger sat kraftigt under pres.

I mine øjne er der tale om så voldsomme forslag til forringelser, at kvaliteten af det pædagogiske arbejde, som vi leverer, og det tilbud vi giver til børnefamilierne, bliver alvorligt udfordret de kommende år.

Hvis der er noget ”Hvor er der en voksen”- kampagnen viste os, så var det at forældre i dag ønsker dels flere hænder til dagtilbud, SFO’er og klubber og dels ønsker at kunne vælge lige præcis det tilbud, der matcher deres behov. Den tidlige indsats og en prioritering af 0-6 års området kræver nok varme hænder i form af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere til at løfte en af vores samfunds mest vigtige opgaver. Det kræver desuden kompetent ledelse, som er tæt nok på virkeligheden til at understøtte det pædagogiske personale i deres arbejde.

Alt dette fjerner budgetforslaget 2021-24 muligheden for!

Forslaget lægger op til en besparelse på ledelse, på antallet af pædagogisk personale og på den såkaldte børneramme til indkøb af fx materialer til den udviklende leg og læring.

Sidst men absolut ikke mindst, er der forslag om at afvikle dagplejen, som i dag er et eftertragtet tilbud, der dog er druknet i administrative udfordringer.

Som Fællestillidsrepræsentant for FOAs medlemmer i dagtilbud og skoler og desuden medarbejder i Hørsholm Børnegård, så bliver jeg så utroligt bekymret på både medarbejdere, forældre og børns vegne.

Hvordan kan vi forsvare denne tørlægning af et helt område? Hvordan kan vi forsvare ikke at understøtte forældrenes frie valg og sikre, at dagplejen består som tilbud til de familier, der ønsker et pædagogisk tilbud i det nære hjemmemiljø? Hvordan kan vi forsvare at indføre minimumsnormeringer med den ene hånd og tappe alle midler ud af området med den anden?

Vi har i dag nogle velfungerende og efterspurgte dagtilbud – lad os sammen sikre at det fortsætter sådan.

Annette Pollas,
FTR FOA Nordsjælland