FOA forhandler en aftale, som alle elever på FOAs områder vil kunne mærke

FOA forhandler en aftale, som alle elever på FOAs områder vil kunne mærke.

5,4 milliarder til uddannelse: FOA forhandler en aftale, som alle elever på FOAs områder vil kunne mærke.

FOAs medlemmer fortjener masser af anerkendelse for deres arbejde, og det sikrer en ny trepartsaftale på uddannelsesområdet.

Vinni Jakobsen sektornæstformand og ansvarlig for blandt andet FOAs uddannelsespolitiske dagsordener fremhæver særligt, at aftalen bidrager med midler til at sikre flere uddannelsesaftaler til FOAs fagområder og dermed også sætter et nødvendigt fokus på rekruttering til FOAs uddannelser. 

Vi hilser muligheden for at igangsætte særlige initiativer på uddannelsesområdet velkomment, og håber at der vil blive brugt midler til fx elevers pension, til støtte af elever med dansk som andet sprog og til udvikling af læringsmiljøet på vores praktiksteder.

Der er mange muligheder for at styrke uddannelsesområdet og det har aftalen i høj grad igangsat - Godt gået FOA!

FOAs pressemeddelelse