Festlig fejring på rådhuset

Torsdag den 2. januar blev 2020 skudt flot i gang for 8 nyuddannede social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere ansat i Helsingør Kommune. Der blev nemlig inviteret til reception for at fejre en vel overstået eksamen og en spændende fremtid på social- og sundhedsområdet. FOA Nordsjælland tog del i festlighederne og havde naturligvis en eksamensgave med til de nyuddannede velfærdshelte.

Helsingør Kommune har de seneste år valgt at fejre deres nyuddannede social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere og ved nogle af fejringerne er dørene til arrangementet åbnet for interesserede.

Dels for at vise omverdenen, at Helsingør kommuner mener, at alle sundhedsmedarbejdere er nøglepersoner i det nære sundhedsvæsen – en anerkendelse som FOAs medlemmer ikke altid er modtager af.

I FOA Nordsjælland er vi meget glade for at Helsingør med Omsorgs- og sundhedsudvalget i spidsen ønsker at gøre noget ved den store rekrutterings- og fastholdelsesudfordring som alle kommuner kæmper med.

Vi er helt enige i, at kommunerne er nødt til at gøre noget særligt for at tiltrække elever til kommunen, og for at flere vil overveje en uddannelse og karriere på social- og sundhedsområdet. For borgere der bor i Helsingør eller omegn bliver der fremover god mulighed for at tage en uddannelse med jobgaranti, da SOSU H har åbnet en afdeling af skolen og dermed tilbyder kommende social- og sundhedselever at tage uddannelse i den nyåbnede Helsingør-afdeling.

Til festlighederne i dag var der taler fra alle uddannelseskoordinatorerne fra Helsingørs uddannelsesteam, som holdt en personlig tale til hver af de nyuddannede hovedpersoner. I talerne fik eleverne ros for alt fra 

- deres høje faglighed

- evnen til at bryde ud af den stille rolle

- til at bruge sin voksne ro, til at gavn for kollegaer og borgere

 til den personlige udvikling, de alle har gennemgået.

Eleverne er blevet fulgt gennem deres hele uddannelse af samme uddannelseskoordinator, og alle fik de samme opfordring med: I kender vigtigheden af en god vejleder, I har spidskompetencer allerede inden for bl.a dokumentation, vi har brug for, at i blander jer ude på arbejdspladserne, og at I byder ind på praktikvejleder funktionerne.

 

"I er dem, der giver den bedste pleje og omsorg, sagde Formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Mette Lene Jensen  og fortalte eleverne, og deres fremmødte familie, at de med deres social- og sundhedsuddannelser, er en af de vigtigste faggrupper for kommunen, .

" at I netop har taget jeres familie med, er så vigtigt, det er med til at vise, hvor stolte I er af jeres nye uddannelse" fortsatte afdelingsformand Lene Lindberg, der sammen med resten af FOA Nordsjælland følger uddannelserne tæt, for at kunne varetage den vigtige rolle, at være med til at forme fremtidens uddannelser.

Vi takker i FOA Nordsjælland, for sammen med praktikvejledere, at have tilbragt nogle hyggelige timer sammen, og ønsker jer endnu engang et stort tillykke med jeres flotte uddannelser og så krydser vi fingre for at I snart for endnu flere kolleger ude på jeres nye arbejdspladser.