Uddannelsesaften i FOA Nordsjælland

Den 21. januar holdt FOA Nordsjælland uddannelsesaften med besøg fra SOSU H, Københavns Professionshøjskole, Erhvervsskolen og VUC. De 65 deltagere havde mulighed for at besøge skolerne på skift og høre nærmere om de uddannelsestilbud, som der udbydes.

Aftenen blev desuden indledt med et oplæg af forbunds sektornæstformand Vinni Jakobsen, som fortalte om mulighederne for at søge økonomisk tilskud via den regionale og den kommunale kompetencefond, samt puljerne ’Fra ufaglært til faglært’ og ’Bedre til ord, tal og IT’.

Vores oplevelse af aftenen var, at det var virkelig givtigt for deltagerne at møde repræsentanterne for uddannelsesinstitutionerne, som kunne gøre dem klogere på både, hvad indholdet af de forskellige uddannelser er, men også hvordan et godt uddannelsesforløb kan forberedes og gennemføres.

Jer der deltog, havde masser af spørgsmål og vi har derfor besluttet at afholde endnu en uddannelsesaften tirsdag den 22. september 2020.

OG indtil da kan I kigge nærmere på skolernes hjemmesider og snakke med os i afdelingen eller jeres TR/FTR og leder om jeres muligheder for at få uddannelse eller efter-videreuddannelse.

SOSU-H: www.sosuh.dk

VUC Nordsjælland: www.vuvn.dk

Københavns Professionshøjskole: www.kp.dk/videreuddannelser/akademiuddannelser

Københavns Erhvervsakademi: www.kea.dk

Erhvervsskolen: www.esnord.dk

UddannelsesaftenUddannelsesaften