Nyheder om kurser m.v. fra SOPUH

Nyt om kurser og kompetencer

SOSU H skal sammen med de øvrige SOSU-skoler udvikle digitale AMU-kurser inden for SOSU-området.

Kurserne bliver ikke kun online, der vil også være noget tilstedeværelsesundervisning. Deltagerne skal lave logbog undervejs og inddeles i grupper, som de mødes med til virtuelle studiegruppemøder, for at styrke fællesskabet og motivationen. Deltagerne skal arbejde med egne læringsmål for at understøtte læringsudbytte, transfer og sammenhæng. 

Undervisningsministeriet står bag udviklingsprojektet, som du kan følge med i her i nyhedsbrevet