P + E Klubben i Hillerød indkalder til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling onsdag 18. marts 2020 kl. 12:00 i FOA Nordsjælland - kælderen

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Beretning v/ formand Birgitte Hansen

4. Regnskab v/ kasserer Jytte Reichhardt

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen


      Formand for 2 år Birgitte Hansen  villig til genvalg

      Sekretær for 2 år Birthe Schou villig til genvalg

      Bestyrelsesmedlem for 2 år Ilse Ottergren  villig til genvalg

      Bestyrelsesmedlem for 2 år Ulla Heilesen ønsker ikke genvalg

                                          

      Næstformand Eva Nielsen ikke på valg

      Kasserer Jytte Reichhardt ikke på valg

      Bestyrelsesmedlem  Else Davison ikke på valg

      Bestyrelsesmedlem Kirsten Jønch ikke på valg

      Suppleant Annelise Frederiksen ikke på valg
7. EventueltTilmelding på klubmødet den 18. februar - eller aflever tilmelding til FOA senest den 4. marts, hvis du ønsker at spise med.


På bestyrelsens vegne

 

Formand
Birgitte Hansen