Seniorklubben i Helsingør indkalder til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling torsdag 19. marts 2020 kl. 11:00 i Smedenes Hus, Strandgade 46, Helsingør

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning for året der gik
  4. Kasseren aflægger regnskab for 2019
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsen


På valg:

Formand Mona Dedenroth (modtager gerne genvalg)

Bestyrelsesmedlem Bent Skytte (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Jonna Sonne Nielsen (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Annette Carlsen (modtager gerne genvalg)

2. suppleant Lone Kirkegaard Nielsen (ønsker ikke genvalg)

1. suppleant Inger Marie Eriksen ønsker at trække sig som suppleant før tid

Bilags kontrollant


7. Eventuelt. Herunder kan intet vedtages.

 

Bestyrelsen

NB. indkommende forslag skal være skriftlig og formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen senest d. 5 marts 2020.

 

Husk at tilmelde dig, hvis du ønsker at deltage i spisning.

Bindende tilmelding senest 8 dage før arrangementet til:

Kasserer Birthe Jørgensen Mobil + 45 27 32 89 35 eller

Formand  Mona Dedenroth Mobil 40 35 44 77