Seksuel chikane – over stregen

De seneste år har lært os, at seksuel chikane på arbejdspladsen desværre ikke er unormalt – heller ikke i Danmark. Hundredvis af historier om medarbejdere der har oplevet chikane, har floreret i medierne.

Fælles for mange af historierne er, at chikanen har vist sig at være en del af en kultur på arbejdspladsen, hvor det er svært at sige fra overfor chikanøren.

Størstedelen af dem der har været udsat for seksuel chikane, har derfor haft et behov for støtte og hjælp fra kollegaerne. Men det kan være svært at vide, hvordan man som kollega kan gøre en forskel.

Vi er alle med til at udvikle kulturen og omgangstonen på vores arbejdsplads – både medarbejdere og ledere. Og selvom det er ubevidst, kan vi også bidrage til en kultur, der tillader seksuel chikane.

F.eks. hvis vi er vidne til chikanen, men nøjes med at tænke ”sikke et fjols”, og ingenting siger, så er vi stiltiende med til at acceptere en chikanerende kultur. Der hviler derfor et ansvar på alles skuldre.  

Pr. 1. januar 2019 er der vedtaget en ny lovgivning omkring seksuel chikane, der har et større fokus på omgangstonen på arbejdspladsen. Det betyder, at selvom omgangstonen generelt set er grov på en arbejdsplads, retfærdiggør det ikke seksuel chikane. Derfor er det nu særligt vigtigt, at man som kollega også siger til og fra, når tonen bliver grov og vittighederne bliver for sexistiske.

Men hvordan siger man som kollega til og fra, så man er medvirkende til at udvikle et chikanefrit miljø?

FIU-Ligestilling har udarbejdet en pjece, som indeholder vigtige værktøjer til hvordan man siger til og fra. Derudover er der viden om de dilemmaer, der typisk dukker op, når man er vidne til seksuel chikane og sexistisk adfærd, samt viden om hvordan man skal forholde sig til dilemmaerne.

Pjecen indeholder korte fortællinger fra både mænd og kvinder, der har været udsat for seksuel chikane. Fortællingerne opfordrer til selvrefleksion (hvad kunne jeg have gjort som kollega i denne situation?) og til samtaler på arbejdspladsen (hvordan burde arbejdspladsen have taklet chikanen).

Oplever du – eller dine kollegaer, at der foregår seksuel chikane på din arbejdsplads, så kan du/I finde omtalte pjece her 

Pjecen kan som skrevet, være behjælpelig med hvordan man som kollega støtter op om en anden kollega der bliver chikaneret.

Når det så er sagt, så skal vi huske at alle har forskellige grænser for hvad de vil betegne som seksuel chikane.

En bemærkning kan opfattes forskelligt af os alle.

Derfor vil det altid være sundt for en arbejdsplads at tage en fælles snak om hvornår noget er ”over stregen”.

Til brug for at tage denne snak på arbejdspladserne, har FIU-ligestilling udarbejdet et kickstarter-kit sæt kaldet ”over stregen” samt tilhørende spillekort.

Vi skal fra FOA Nordsjælland opfordre arbejdspladsernes tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til at hente kickstarter-kit og spillekort så at emnet kan sættes på dagsordenen på arbejdspladserne.