En medlemshistorie fra FOA Nordsjællands socialrådgiver Margit Ottow

Vi har valgt at dele historien med jer, fordi den er et godt eksempel på hvor værdifuld og afgørende hjælp man kan få som medlem af FOA Nordsjælland.

OBS! Der er givet mundtligt samtykke fra medlemmet til at følgende oplysninger må offentliggøres.

Pointen med historien er: Det er ALTID en god ide at kontakte FOA, hvis du bliver sygemeldt. FOA Nordsjælland har nemlig dygtige og kompetente sagsbehandlere, der gerne vil hjælpe.  

I maj måned 2020 blev vi kontaktet af et af vores medlemmer, der havde mistet retten til sygedagpenge.

Pågældende er alvorlig syg af stress og depression, og har ikke kunne følge opfølgningssamtalerne på arbejdspladsen, og hos sagsbehandleren i Sygedagpengeafdelingen, samt svare på alle de mange breve og erklæringer, der bliver tilsendt via E-Boks.

Det betød af Sygedagpengeafdelingen lukkede for refusionen til arbejdsgiveren, og arbejdsgiveren modregnede den manglende refusion i medlemmets løn. Dette havde selvsagt meget store konsekvenser for vores medlem, der også i mellemtiden var blevet opsagt fra sit job. 

Vi gik ind i sagen og med fælles klager både mundtlige og skriftlige lykkes det os, at åbne vores medlems sygedagpengesag igen både fagligt og økonomisk. Det betød, at vores medlem fik udbetalt 40.000 kr. i manglende løn fra arbejdsgiveren med tilbagevirkende kraft fra maj måned, hvor de var startet med at modregne den manglende refusion.  

Det er mange penge, som vores medlem kunne have mistet. Hvis det ikke havde lykkedes os at åbne sagen hos kommune igen, ville vores medlem der fortsat er alvorlig syg, skulle have været på kontanthjælp efter sidste lønudbetaling. 

Det budskab I gerne må være med til at sprede til jeres kolleger mv. er, hvor utroligt vigtigt, det er at søge hjælp hos sine pårørende eller FOA, hvis man kommer i en sådan situation.

Det er i øvrigt altid vigtigt at FOA Nordsjælland kontaktes, hvis der er risiko for, at sygdom stammer fra arbejdet. Vi kan tilbyde rådgivning om, hvordan man får anmeldt en arbejdsskade. 

Og historiens sidste gode råd: Husk altid at ringe til din pensionskasse og oplyse dem om, at du er sygemeldt og spørge aktivt ind til om de kan hjælpe dig.