Overenskomstforhandlinger for privatansatte

I FOA er der en del medlemmer der arbejder indenfor den private sektor, og til foråret 2020 skal de private overenskomster genforhandles. Så er du privatansat, så skal dine og dine kollegaers løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår til forhandling. Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om OK 2020.

Derfor vil vi i FOA gerne vide, hvad der er vigtigst for dig i din ansættelse, så vi kan forsøge at forhandle de ting hjem, som betyder noget for dig.

I den forbindelse har FOA Nordsjælland været ude på enkelte private arbejdspladser og sætte såkaldte postkasser op. På postkassen vil du kunne se opslaget ”OK20 – Dine ønsker – vores  krav”. Læg gerne dine ønsker heri inden den 25. oktober.

Der er nogle private arbejdspladser der ikke har fået opsat en postkasse til formålet, og de medlemmer der er ansat der, har i stedet modtaget en mail direkte fra FOA Nordsjælland.

Du kan også indtaste dine ønsker via vores hjemmeside her

FOA Nordsjælland indsamler og indsender de modtagne forslag og krav til forbundet medio november. FOAs Hovedbestyrelse vil på sit møde i december 2019 drøfte og prioritere forslag og krav forud for selve overenskomstforhandlinger.

Vi håber, at du vil byde ind med dine forslag eller gode ideer til OK2020 – og husk at deadline herfor er den 25. oktober 2019.