FOAs 5. ordinære kongres

I FOA afholdes der ordinær kongres hvert 3. år. På kongressen drøfter og beslutter de delegerede, der kommer fra alle dele af FOA, de overordnede fagpolitiske mål som hele FOA skal kæmpe for indtil den næste kongres.

Næste FOA kongres afholdes i dagene den 9.- 11. oktober 2019. 597 delegerede vil i den kommende tid forberede sig på at drøfte beretning, retning, love og mål. De fælles mål der vil sætte retning for FOAs arbejde i den kommende kongresperiode.

På kongressen skal de delegerede også vælge 3 blandt 4 kandidater til posterne som forbundssekretær og tage stilling til, om der skal gennemføres strukturkongres inden udgangen af 2021. Det bliver særligt spændende for vores egen lokale FOA afdeling, eftersom fagpolitiske sekretær Maria Melchiorsen har meldt sig som kandidat til en post som forbundssekretær.

Ved denne kongres er der gjort nogle nye tiltag både hvad angår dialogerne op til og under kongressen, samt i oplæggene til kongressen. Bl.a. er 15.000 FOA medlemmer kommet med input via sms-debatter, facebook-debatter og forskellige typer af medlemsmøder.

Der er udarbejdet et debatoplæg som danner rammen for debatten af følgende fire temaer i FOAs mål:

Temadebat 1: Velfærd i verdensklasse forudsætter gode arbejdsvilkår

Temadebat 2: Forandring er et vilkår – udvikling skal være en ret

Temadebat 3: Utryghed og nedslidning – ikke på vilkår

Temadebat 4: Retfærdig løndannelse og ordentlige vilkår til alle FOA medlemmer

 

Debatterne skal udpege de retninger, som FOAs hovedbestyrelse kan prioritere ud fra, når vi i FOA skal skabe resultater for og med medlemmerne i en periode over de næste 3 år.

Vil du læse mere om de enkelte temaer, samt se det materiale der er udarbejdet i den forbindelse – samt øvrigt kongresmateriale, skal du klikke her

Du har også mulighed for at følge kongressen direkte via live-tv. Der åbnes for livesignalet den 9. oktober kl. 10.30. Her benyttes samme link som ovenfor.

I næste nyhedsbrev vil vi uddybe de fire temaer nærmere.