Maria Melchiorsen er fratrådt sin stilling som fagpolitisk sekretær i FOA Nordsjælland

Ved FOAs nyligt afholdte kongres skulle der vælges 3 forbundssekretærer (FOA forbund).

Der var 4 kandidater til de 3 poster, og en af kandidaterne var fagpolitisk sekretær Maria Melchiorsen fra FOA Nordsjælland. Maria fik kongressens opbakning, og blev dermed valgt som forbundssekretær.

Det betyder, at Maria i samme øjeblik fratrådte sin stilling i FOA Nordsjælland, for at påbegynde i sit nye arbejde i Forbundshuset.

Herfra skal der lyde et stort TILLYKKE til Maria. Vi har været glade for samarbejdet med Maria igennem de seneste 10 år.

Indtil vi får besluttet hvordan vi fremadrettet fordeler opgaverne, kan jeres henvendelser der tidligere gik til Maria, tilgå Annette Nyborg på tlf. 4697 3372 eller Karen Gundersen på tlf. 4697 3370 eller til undertegnede som vil sørge for, at der bliver taget hånd om de henvendelser der modtages.

 

På FOA Nordsjællands vegne

Lene Lindberg

Mobil 24 21 56 72
Afdelingsformand