Sidste nyt ift. ny ferielov

Der er tale om èn aftale, der implementerer ferielovens bestemmelser om samtidighed, og som vil gælde de rettigheder, der følger af ferieloven.

Som beskrevet i sidste nyhedsbrev, træder en ny ferielov i kraft den 1. september 2020. 

Ifølge loven sker overgangsordningen med start 1. januar 2019; virkningerne vil dog først indtræde til maj 2020.

Der er netop indgået ferieaftaler på det kommunale og regionale arbejdsmarked, som på samme måde træder i kraft 1. september 2020.

Der er tale om èn aftale, der implementerer ferielovens bestemmelser om samtidighed, og som vil gælde de rettigheder, der følger af ferieloven.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke sker nogen ændringer for FOAs medlemmer lige nu. Den ferie du har optjent i 2018, vil du som hidtil skulle afholde i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020.

Det er først når du kommer til ferieåret 1. maj 2020, at du vil kunne mærke en ændring, inden den nye feriemodel træder i kraft 1. september 2020. Vi vil i et senere nyhedsbrev orientere om overgangsordningen.  

Hvis du har spørgsmål til lige netop din ferie, er du velkommen til at kontakte FOA Nordsjælland på tlf. 4697 3390. Du kan også kontakte din lokale tillidsrepræsentant herom.

Vil du læse yderligere om den nye ferielov, kan du bruge dette link