Har du brug for at blive ’Bedre til ord, tal og IT’?

Danske Regioner, 3F og FOA er nu enige om at udrulle den særlige indsats ”Bedre til ord, tal og IT” under Den Regionale Kompetencefond pr. 1. april 2019.

Det betyder, at medarbejdere, der har brug at blive bedre til at læse, stave, skrive, regne og bruge IT på det regionale område kan tilbydes et særligt forløb.

Når medarbejderne bliver screenet i deres færdigheder, og deltager i den efterfølgende undervisning, gives der tilskud til vikardækning/lønrefusion.

Der gives tilskud til screening, ordblindeundervisning (OBU), FVU start, FVU dansk, FVU matematik og FVU digital trin 1.

Indsatsen omfatter alle regionalt ansatte på en FOA- eller 3F overenskomst.

Ansøgninger til tilskud til ”Bedre til ord, tal og IT” sker på www.denregionalekompetencefond.dk – kontakt din TR/FTR eller FOA Nordsjælland, hvis du har spørgsmål eller vil have en snak om dine muligheder for at dygtiggøre dig.