Tillidsrepræsentanter Fredensborg - Social- og sundhed
Tillidsvalgte i Fredensborg - Social- og sundhed
Foto: Joacim Ipsen

Informationsmøde - fra KMD til Silkeborg i Fredensborg

Er du ansat i Fredensborg kommune under social- og sundhedsektoren, så er du velkommen til at deltage i informationsmøderne.

Medarbejderne i Fredensborg kommune har fået nyt lønsystem, og skal nu til at vænne sig til at få alle oplysningerne på samme lønseddel - modsat tidligere på tre forskellige.

Det er ikke helt nemt, og det har også rejst det naturlige spørgsmål: Er der fejl i lønsedlerne?

Derfor har fællestillidsrepræsentant fra social- og sundhedssektoren, Birgitte Petersen, sammen med de øvrige tillidsrepræsentanter planlagt fem arbejdspladsbesøg med fokus på lønsedler.

Der er allerede tjekket mange lønsedler igennem, hvor der på størstedelen ikke er fundet fejl, men tillidsrepræsentanterne kommer nu rundt, med hjælp fra FOA Nordsjælland, og tjekker lønsedlerne.

Vi håber, at de af jer der ikke kan den dag, hvor der er møde på jeres arbejdsplads, kommer en af de andre dage.

 

Alle møderne er kl. 14:00-16:00, og du møder os følgende steder: 

Tirsdag 28/5 Plejecenter Egelunden
Mandag  3/6 Plejecenter Benediktehjemmet
Tirsdag  4/6 Plejecenter Øresundshjemmet
Onsdag 12/6 Plejecenter Mergeltoften
Fredag 14/6 Plejecenter Lystholm

For at få tjekket om du har fået den korrekte løn indplaceret i det nye system, skal du have december-lønsedlen (2018), januar-lønsedlen (2019), samt saldoopgørelse og arbejdstidsopgørelse med.

 

Hvad med pædagogisk sektor?
I pædagogisk sektor er fællestillidsrepræsentant Elisa Korndal også i fuld gang med planlægningen af arbejdspladsbesøg. Hold øje med invitationerne på din arbejdsplads og i din mailboks.

 

På vegne af tillidsrepræsentant-netværket

Birgitte Petersen
Fællestillidsrepræsentant
FOA Nordsjælland