Vilkår, løn, anerkendelse og flere kollegaer

Disse temaer skal der ifølge FOA Nordsjællands medlemmer fokus på i næste kongres periode.

Tirsdag d. 30. april 2019 inviterede FOA Nordsjælland vores medlemmer til lyttemøde i FOAs forbundshus.

24 af vores medlemmer tog imod tilbuddet, og mødte op for at fortælle, hvad de synes FOA skal arbejde for i næste kongresperiode.

Arrangementet startede med en spændende rundvisning i Forbundshuset guidet af FOAs næstformand Thomas Enghausen. Et hus som FOA overtog den 1. september 1993, hvor medarbejdere i forbund og a-kasse blev samlet under ét tag på Staunings Plads i København. Ejendommen, der blev indviet i 1918, husede oprindeligt Teknologisk Institut. I 1978 købte Andelsbanken ejendommen og gennemførte en omfattende istandsættelses af bygningen. Andelsbanken havde hovedsæde i huset fra 1981 til 1993.

Efter en lækker middag blev lyttemødet for alvor skudt i gang. Gruppedebatter anført af FOA Nordsjællands og FOA Forbunds politikere satte rammen for resten af aftenen. En aften med så megen talelyst, at vi endte i overtid. Følgende temaer var de mest fremtrædende:

Flere kollegaer
Der mangler hænder! Det viser sig forskelligt fra område til område, men kvaliteten af det arbejde, og den omsorg som vores medlemmer ønsker at udvise, svinger når der mangler tid til opgaverne. Det gør ondt i fagligheden at være presset, men det skaber også spændinger imellem kollegaerne, hvor nogle oplever et pres for at ”arbejde gratis” fra de kollager, der kommer 15-20 minutter før, og bliver lidt længere, uden at få løn for det.

Bedre ledelse
Kolde budgetter og regneark fylder mere end borgernes og personalets behov. Medlemmerne oplever, at ledelserne er pressede, og ikke altid klædt på til at agere ledelse i et system, hvor der ikke er midler nok.

Anerkendelse uanset jobtitel
Der er brug for et andet syn på vores faggrupper og det skal både komme fra arbejdsgiverne, FOA og fra medlemmerne selv. Alle faggrupper har en faglighed, som skal i spil til de rette opgaver. Ordet ”kun” må aldrig sættes foran ens jobtitel.

Mere i løn
For at kunne rekruttere nye kollegaer, er det vigtigt, at der er nogle attraktive lønninger, samt en bedre sammenhæng mellem tillæg og pension. Aften- og nattevagter bliver ramt uretfærdigt på flere punkter – bl.a. på pensionsindbetaling.

Den gode historie
Særligt de fremmødte dagplejere fortalte om, hvordan de i samarbejde med deres tillidsrepræsentant, oplever en hverdag, der hænger sammen, hvor fagligheden konstant bliver udviklet og hvor kollegernes sammenhold er styrket. Der var også stor enighed om, at de gode historier skal komme fra medlemmerne selv.

Hvad så nu?
Nu tager FOA Nordsjællands delegerede medlemmernes budskaber med til FOAs kongres i oktober, hvor det besluttes hvad hele FOA – på landsplan, regionalt og kommunalt - skal arbejde for de næste tre år.