Budgetlov

I 2016 stod kommunalpolitikere, offentlige ansatte, fagforeninger og borgere skulder ved skulder i hele landet og lykkedes med at få afskaffet omprioriteringsbidraget. Det var en stor bedrift. Tiden er nu kommet til at få fjernet den største forhindring for, at kommuner og regioner kan videreføre velfærden. Nemlig budgetloven.

Budgetloven og dens trusler om økonomiske sanktioner er et redskab til at disciplinere kommuner og regioner. Der er skabt en angst for merforbrug, som medfører, at kommunerne bruger mindre, end de faktisk må i henhold til de økonomiske aftaler med regeringen: 

  • De danske kommuner har siden 2010 brugt 31 mia. kr. mindre, end de måtte - af angst for at overskride budgetterne med sanktioner til følge.
  • Der er i samme periode forsvundet mere end 35.000 fuldtidsstillinger i kommunerne, hvoraf hovedparten er velfærdsjob. Det svarer til en nedgang i antallet af stillinger på knap 8 %.
  • Regionerne har oplevet en fremgang i beskæftigelsen på 4 % siden 2010. Men det skal sammenholdes med, at de regionale sygehuse har leveret en produktivitetsfremgang på 23 % i samme periode.
  • Samlet set er fuldtidsbeskæftigelsen faldet med ca. 30.500 siden 2010 i regioner og kommuner, svarende til et samlet fald på 5½ %.
  • Serviceudgifterne pr. indbygger er faldet med 11 % siden 2009.

Budgetloven står i vejen for, at kommuner og regioner kan levere den velfærd og sundhed, som befolkningen har behov for og efterspørger.

De stramme økonomiaftaler, som aftales i starten af juni hvert år, er et resultat af budgetloven. Derfor har en række fagforeninger og forældreorganisationer taget et nyt initiativ: Skrotbudgetloven der har et krav, nemlig at budgetloven skal skrottes. Vi ønsker, at kommuner og regioner skal kunne videreføre velfærden. FOA Nordsjælland håber, at du som medlem vil være en del af kampen for at få afskaffet budgetloven, for uden et folkeligt pres lykkes det ikke.

Samfundskontrakten om velfærd smuldrer og vi håber, at mange vil skrive under på appellen.

Appellen sendes til samtlige folketings-, kommunal- og regionspolitikere i hele landet samt til medarbejderrepræsentanter i landets HovedMED i kommuner og regioner.   

14. maj er en landsdækkende aktivitetsdag, hvor vi skrotter budgetloven sammen. Du kan læse mere om de aktiviteter der er planlagt rundt om i landet. Se om der findes et arrangement i dit nærområde.

I 2016 var der aktiviteter i 74 kommuner den samme dag - det vil vi gerne gentage, så det vil give genlyd inden bag Christiansborgs tykke mure.

Tidspunktet er helt rigtigt med et folketingsvalg lige om hjørnet.

Der er råd til bedre velfærd og sundhed – det er alene et politisk valg.