Er ytringsfriheden som offentligt ansat under pres?

Hvor kommer presset fra – ledelse, kollegaer eller fra medarbejderen selv?

Fra 2. – 9. juni 2019 holdt Konventum / LO-Skolen faglig festuge, og FOA havde temaet ytringsfrihed på som en paneldebat.

Panelet bestod af tre FOA-medlemmer, en forbundssekretær og en personalechef som havde en debat om hvorvidt man kan sige, hvad der bekymrer en uden at det får konsekvenser i ens ansættelse.

De tre FOA-medlemmer kommer alle fra Helsingør kommune, hvor tillidsrepræsentant og centerudvalgsmedlem/suppleant til hovedudvalget Dorte Blankensteiner fortalte, at der er klare rammer for, hvordan man som offentligt ansat i Helsingør kommune har en udvidet ytringsfrihed. Det er blandt andet beskrevet i pjecen ”God adfærd i det offentlige” og via indsatsen ”rask og glad” i Helsingør kommune.

Problemet opstår i, at den viden ikke nødvendigvis kommer ud til alle medarbejdere, selv om Dorte fortæller at hun på sin arbejdsplads, oplever at udfordringer bliver italesat. Sidstnævnte kunne FOA-medlem Lasse Hvolgaard nikke genkendende til, da han ikke havde hørt om pjecen, før de blev nævnt under dagens debat.

De tre medlemmer fra FOA fortalte enstemmigt, at de faktisk havde tænkt sig om en ekstra gang, da de blev spurgt om de ville deltage i debatten. Netop med baggrund i, hvorvidt man som offentligt ansat kan ytre sig.

En rundspørge blandt FOA’s medlemmer viser, at 24 % mener at der er forhold som netop bør komme frem i offentligheden. 68 % siger, at det vil få negative konsekvenser for dem, hvis de ytrer sig offentligt om kritisable forhold på deres arbejdsplads.

”Det skal vi arbejde på ændres. Ingen medarbejder skal frygte repressalier fra arbejdsgiverne. Medarbejderne skal og må fortælle om de kritisable forhold de arbejder under, til gavn for borgerne - store som små.” udtaler Politisk sekretær i FOA Nordsjælland, Maria Melchiorsen.

Hvad er det så, man ikke siger offentligt?
Efter en strukturel ændring i hjemmeplejen, oveni mangel på arbejdskraft, var det svært at få kørelisterne til at hænge sammen, på en forsvarlig måde. ”Min loyalitet fyldte pludselig mere end min faglighed og empati” fortalte Denice i en af debatterne om, hvordan det var at sidde og planlægge besøg, i en hjemmepleje der både var udfordret på mangel af medarbejdere, samt stor udskiftning af fast personale. 

Efter skiftet fra planlæggerfunktionen til sin oprindelige stilling som Social- og Sundhedsassistent oplevede Denice - sammen med en kollega - at måtte stå på mål over for en borger, der var frustreret over de mange forskellige hjælpere der kom i hjemmet.

Denice havde svaret borgeren, at hun havde forståelse for dennes frustration. Samtidig er der en anden kollega til stede der giver Denice følgende kommentar: ”du er godt nok loyal”.

Der er stort fokus på, at vi kun må fortælle de gode historier. Men det kan godt være svært, når man oplever rigtigt mange ting der ikke fungerer, og samtidig hører en ledelse fortælle, at nu bliver det hele rigtigt godt – men man kan bare ikke mærke det.

”Det store fokus på, at vi kun må fortælle den gode historie gjorde, at vi som medarbejdere næsten glemte at få løst de problemer der var”, siger Lasse Hvolgaard, som sammen med kollegaer fik aftalt et møde med hjemmeplejens tillidsrepræsentant og kommunens fællestillidsrepræsentant. Der blev problemerne for alvor lagt på bordet, og de tillidsvalgte havde mulighed for at bringe problematikkerne videre til det rette sted. Det var en stor lettelse at opleve, at FOA- medlemmerne stod sammen. Det gav den tryghed at flere af dem der tidligere gik stille med dørene, fik åbnet munden.

Lasse selv peger på, at en del af problemet også skyldes, at personalet ikke står nok sammen. Der var mange problemstillinger der aldrig var blevet bragt op til trivselsmøderne, fordi medarbejderne var bange for om det fik konsekvenser for dem, eller om opbakningen fra deres kollegaer forsvandt, så snart ledelsen var til stede.

Spøgelser eller…
Ledelse var repræsenteret bl.a. ved sekretariats- og personalechef Michal Bay fra Hillerød kommune.

Han pegede på, at der kan være forskel på de visioner og holdninger som der centralt besluttes i en kommune, og de oplevelser de sidste led i personalekæden oplever. Han oplever ikke selv, at samme billede af ytringsfriheden er under pres i Hillerød kommune, men spurgte nysgerrigt ind til om hvor i mødet med ledelsen man oplevede negative konsekvenser. Var det ved at italesætte problemer, eller kunne det skyldes medarbejdere der nogle gange så spøgelser. Eller kunne det være en blanding af begge dele?

Michael Bay pegede også på - ligesom Lasse - at det er vigtigt man går sammen om at løse de problemer der er ude på arbejdspladserne. Et budskab som FOA’s forbundssekretær Helena Mikkelsen var enig i. “Frygten for at ytre sig og en accepteret tavshedskultur betyder, at de fælles løsninger og forbedringer der skal til, for at styrke arbejdspladserne og velfærden ikke kommer frem.”

Når debatten slutter
Hvad skal der så ske? Hvordan vil FOA Nordsjælland arbejde for ytringsfriheden blandt vores medlemmer?

Debatten fortsætter på Folkemødet på Bornholm.  

Efterfølgende vil vi gerne lokalt sætte fokus på, at det er i mødet med første ledelseslag, at vores medlemmer oplever konsekvenser når de udtaler sig om forhold på arbejdspladsen.

”Det vil vi gøre i et tæt samarbejde med de tillidsvalgte, og ved at finde nye måder at informere vores medlemmer om, hvor de kan hente hjælp hvis de oplever negative konsekvenser ved at udtale sig kritisk.

Vi står også til rådighed for de medlemmer, der vil have hjælp og støtte i at ytre sig” siger afdelingsformand Lene Lindberg.