FOA Nordsjællands besøg hos Kommunal Skåne

FOA Nordsjællands afdelingsbestyrelse har været på studiebesøg hos vores kollegaer i Malmø – Kommunal Skåne. Udover besøget hos selve fagforeningen, var der indlagt besøg på forskellige arbejdspladser.

Kommunal Skåne har en halv million medlemmer og de arbejder indenfor områderne kommuner, regioner og private arbejdsgivere. De har samlet deres brancher indenfor 12 områder. Bl.a. kan nævnes:

Forskoler og skoler
Kommunalt ansatte som fritidsledere, dagplejere, børnepassere m.m.

Grøn sektor
Medlemmer der arbejder indenfor jordbrug, travbaner, golfbaner og dyresygehuse.  

Husholdningstjenester
Medlemmer der arbejder i andres hjem med rengøring, børnepasning, madlavning, vinduespudsning og havearbejde.

Helse- og sygehusområdet
Er det af de største områder i Kommunal Skåne. Her arbejder medlemmer der svarer til danske sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Der er ambulancebehandlere, fodspecialister, obduktionsmedarbejdere, sterilteknikere og arbejdsterapimedarbejdere.

Køkken- og restaurant
Her arbejder medlemmer som kokke, køkkenassistenter og køkkenmedhjælpere – primært i storkøkkener, hvor der leveres mad til sygehuse, plejehjem og skoler.

 

Kommunal Skåne har rigtig mange medlemmer, der er ansat som timelønnede, og det er en af de store problematikker de arbejder med lige nu. Disse ansættelser fører til stor utryghed, en lavere løn og dårligere arbejdsvilkår. Mange af medlemmerne må derfor tage dobbelt ansættelser for at kunne forsørge sig selv og familien. De der er ansat således, tjener mindre end deres kollegaer også selvom de skulle have været ansat på fuldtid – da satsen på lønnen er mindre for en timelønnet ansat.

I de seneste fem år er antallet af timelønnede ansættelser steget voldsomt, og udgør i dag 156.000 personer i den kommunale sektor.

Sveriges kommuner og landstinget har for nyligt slået alarm, idet det anslås at der mangler 225 000 medarbejdere indenfor plejeområdet frem til år 2023. De regner med, at hver fjerde ansat på timeløn forlader ældreområdet indenfor bare tre år. Det skyldes, at de ikke kan se dem selv have en fremtid indenfor området med baggrund i de ansættelsesvilkår, de tilbydes som timelønnede.

Udover dette er der også mange problemstillinger ift. ligeløn. I Sverige tjener en mand i gennemsnit 4500 kroner mere end en kvinde hver måned.

Løndiskrimineringen sammen med ufrivilligt deltidsarbejde betyder, at pensionerede kvinder med ansættelse indenfor det kommunale område, får næsten 4000 kroner mindre end de pensionerede mænd der har haft ansættelse i det kommunale. Kommunal Skåne forsøger dagligt at gøre opmærksom på lønforskellen igennem udarbejdelse af rapporter og kampagner.

Så alt i alt har vores kollegaer i Sverige en del problematikker, de arbejder med.

Udover at høre om Kommunal Skånes medlemmer, faggrupper, brancher m.m. var der planlagt arbejdspladsbesøg på en skole, i en forskole (privat børneinstitution), sygehus, akutsygehus, plejecenter, hjemmeplejegruppe m.m., hvor vi kunne udveksle erfaringer ml. Danmark og Sverige.

Alt i alt et spændende og indholdsrigt besøg.

Det er meningen, at Kommunal Skåne skal aflægge et besøg i FOA Nordsjælland. Til den tid vil vi gerne planlægge besøg på nogle kommunale, regionale og private arbejdspladser, hvor vores svenske kollegaer kan møde nogle af FOA Nordsjællands medlemmer.

Vi håber, at I til den tid vil tage godt imod dem, hvis I møder dem i jeres dagligdag.