Hvad hvis jeg bliver syg i min ferie?

Der er nogle særlige regler for, hvis uheldet skulle være ude og du bliver syg op til eller i løbet af din ferie.

Vi har samlet de vigtigste ting du skal være opmærksom på:

Bliver du syg, inden din ferie starter, er du ikke forpligtet til at holde den ellers planlagte ferie. Du må dog gerne holde resten ferien, når du bliver rask, hvis du selv ønsker det, og så holde erstatningsdagene, du får for dine sygedage, senere.

 • Du sygemelder dig efter de regler, der gælder på din arbejdsplads.
 • Du kan vælge at aflyse din ferie og holde den på et andet tidspunkt.
 • Hvis du har valgt at aflyse din ferie, genoptager du arbejdet, når du melder dig rask igen.
 • Du behøver ikke indhente en lægeerklæring, medmindre din arbejdsgiver beder om det. I så fald skal arbejdsgiver betale.
 • Du kan holde din erstatningsferie i samme ferieår efter de almindelige regler for ferie.

 

Hvis du er syg i mere end 5 feriedage i løbet af ferieåret, har du ret til erstatningsferie. Har du optjent mindre end 25 dages ferie, behøver du tilsvarende færre sygedage for at have ret til erstatningsferie.

 • Du skal melde dig syg, første dag du er syg – de 5 dage tæller fra den dag, du melder dig syg.
 • Det kan være en god idé at sikre dig dokumentation for, at du har meldt dig syg. Det kan du gøre ved at bekræfte din sygemelding på mail, hvis du har meldt dig syg på telefon.
 • Du skal kunne dokumentere, at du er syg for eksempel med en lægeerklæring eller dokumentation for hospitalsindlæggelse – også selvom din leder ikke beder om det.
 • Det gælder uanset om du er i ind- eller udland.
 • Du skal selv betale for dokumentationen.
 • Hvis du raskmelder dig overfor din arbejdsgiver, inden den planlagte ferie er slut, skal du som udgangspunkt møde på arbejde, men du har også ret til at holde resten af ferien i forlængelse af din raskmelding. Du giver din arbejdsgiver besked om, hvad du vælger, når du melder dig rask.
 • Kan du ikke nå at holde erstatningsferien på et andet tidspunkt i ferieåret, får du overført erstatningsferien til efterfølgende ferieår. Ferie, du ikke har haft mulighed for at holde, kan du også få udbetalt.


Læs mere om råd og regler på FOAs hjemmeside under menupunktet af samme navn: Råd og regler